O doświadczeniach nauki we wspieraniu polityk na rzecz rozwoju obszarów wiejskich
Opublikowano 15.09.2022 15:09

W Mielnie trwa międzynarodowa konfrencja naukowa zorganizowana przez Wydział Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej (WNE) i Europejską Sieć Rozwoju Obszarów Wiejskich - European Rural Development Network (ERDN). Wydarzenie zorganizowane zostało z okazji jubileuszu 30-lecia WNE i 20-lecia ERDN.

Konferencja odbywa się pod hasłem: „Współpraca i doświadczenia nauki we wspieraniu polityk na rzecz rozwoju obszarów wiejskich – ERDN 2002-2022: patrzymy w przyszłość!”

Patronat honorowy sprawują: rektor Politechniki Koszalińskiej, dr hab. Danuta Zawadzka, prof. PK i dyrektor Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowego Instytutu Badawczego dr inż. Sylwia Łaba.

O najważniejszych wydarzeniach w 30-letniej historii Wydziału Nauk Ekonomicznych mówił jego dziekan dr hab. inż. Jerzy Korczak, prof. PK. Wspomniał m.in. utworzenie na naszej uczelni pierwszej jednostki naukowej kształcącej ekonomistów (1992 r.) i przeprowadzkę siedziby do wygodnego obiektu dydaktycznego przy ul. Kwiatkowskiego (1996 r.). Dwudziestoletnią działalność European Rural Development Network (ERDN) zrelacjonowali: dr hab. Paweł Chmieliński, profesor w Instytucie Rozwoju Wsi i Rolnictwa, który pełni funkcję przewodniczącego ERDN i dr inż. Zbigniew Floriańczyk z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. ERDN powstał w 2002 r. jako forum wymiany myśli i doświadczeń badawczych oraz platforma współpracy polskich i europejskich instytucji naukowo-badawczych w zakresie rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa.

W konferencji biorą udział naukowcy z polskich ośrodków badawczych, a także z Włoch, Austrii, Litwy, Łotwy, Węgier, Rumunii, Czech, Słowacji, Ukrainy i Bułgarii. Tematyka dotyczy najbardziej aktualnych problemów, które wpływają na rozwój społeczny, ekonomiczny i środowiskowy na obszarach wiejskich w Polsce i Europie.

Wystąpienia naukowców dotyczą m.in. wizji rozwoju wsi i rolnictwa w dobie wyzwań związanych ze zmianami klimatu i zmianami demograficznymi, zielonej transformacji wsi i rolnictwa, wpływu COVID-19 na wieś i rolnictwo, alternatywnych i innowacyjnych działalności na obszarach wiejskich.

W piątek (16 września br.) ostatni dzień konferencji. W planach są sesje tematyczne i wyjazd terenowy.

Zdjęcia: Adam Paczkowski/Politechnika Koszalińska