Naukowcy z Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN odwiedzili Politechnikę Koszalińską
Opublikowano 14.09.2022 14:57

Dyrektor Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, dr hab. Monika Stanny, prof. IRWiR PAN i dr hab. Paweł Chmieliński, prof. IRWiR PAN, który pełni zarazem funkcję przewodniczącego międzynarodowej sieci badawczej European Rural Development Network (ERDN), byli w środę (14 września br.) gośćmi władz naszej uczelni. O możliwości rozwoju współpracy naukowej rozmawiali z prorektorem ds. kształcenia Politechniki Koszalińskiej, dr. hab. inż. Tomaszem Królikowskim, prof. PK. W spotkaniu uczestniczył także dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych naszej uczelni, dr hab. inż Jerzy Korczak, prof. PK.

Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN powstał pół wieku temu w Warszawie i podejmuje badania dotyczące przemian społecznych i gospodarczych na obszarach wiejskich. Prof. Monika Stanny, która w przeszłości pracowała także na naszej uczelni, podkreśliła, że w ostatniej ewaluacji IRWiR PAN uzyskał kategorię A, w związku z czym ma uprawnienia do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego w dyscyplinie ekonomia i finanse.

Wizyta naukowców ma związek z rozpoczynającą się właśnie w Mielnie trzydniową konferencją „Współpraca i doświadczenia nauki we wspieraniu polityk na rzecz rozwoju obszarów wiejskich – ERDN 2002-2022, patrzymy w przyszłość”. Wydarzenie odbywa się z okazji jubileuszu 30-lecia Wydziału Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej i 20-lecia Europejskiej Sieci Rozwoju Obszarów Wiejskich – European Rural Development Network.

Jak wyjaśnił prof. Paweł Chmieliński, sieć ERDN obejmuje wiodące ośrodki badawcze prowadzące badania w zakresie rozwoju obszarów wiejskich w Europie, zwłaszcza w krajach Europy środkowo-wschodniej. Sieć powstała w 2020 roku jako forum wymiany myśli i doświadczeń badawczych oraz platforma współpracy polskich i europejskich instytucji naukowo-badawczych w zakresie rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa.

ERDN wspiera swoich członków w aplikowaniu i realizacji projektów w ramach programu Horyzont 2020, Horyzont Europa, Interreg. Od niedawna członkiem sieci jest także Politechnika Koszalińska.

Prof. Monika Stanny i prof. Paweł Chmieliński byli także gośćmi Wydziału Nauk Ekonomicznych, gdzie zwiedzili m.in. powstającą pracownię finansowo-giełdową.

Zdjęcia: Adam Paczkowski/Politechnika Koszalińska