Rozwój obszarów wiejskich – konferencja organizowana przez Wydział Nauk Ekonomicznych
Opublikowano 07.09.2022 10:10

„Współpraca i doświadczenia nauki we wspieraniu polityk na rzecz rozwoju obszarów wiejskich – ERDN 2002-2022: patrzymy w przyszłość” – to tytuł konferencji naukowej organizowanej w dniach 14-16 września br. przez Wydział Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej. Wydarzenie rozpoczyna uroczystości z okazji jubileuszu 30-lecia Wydziału Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej. Okazją do organizacji konferencji jest także 20-lecie Europejskiej Sieci Rozwoju Obszarów Wiejskich – European Rural Development Network.

Patronat honorowy nad konferencją sprawują: rektor Politechniki Koszalińskiej, dr hab. Danuta Zawadzka, prof. PK i dyrektor Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowego Instytutu Badawczego dr inż. Sylwia Łaba.

Celem Konferencji jest rozwój międzynarodowego i międzypokoleniowego transferu wiedzy i współpracy naukowej, prezentacja osiągnięć naukowych w tym najnowszych wyników badań i prac rozwojowych oraz integracja i współpraca środowiska naukowego z otoczeniem społeczno-gospodarczym w zakresie tworzenia skutecznych polityk na rzecz rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa w krajach europejskich. Tematyka konferencji podyktowania jest najbardziej aktualnymi problemami, które wpływają na rozwój społeczny, ekonomiczny i środowiskowy na obszarach wiejskich w Polsce i Europie.

Zakres tematyczny obejmuje następujące zagadnienia:

– strategie i współpraca badawcza i publikacyjna w sieci badawczej – kierunki i możliwości;

– sieci naukowe we wspieraniu polityk na rzecz rozwoju obszarów wiejskich wobec współczesnego świata;

– wizja rozwoju wsi i rolnictwa w dobie wyzwań związanych ze zmianami klimatu i demograficznymi;

– wpływ COVID-19 na wieś i rolnictwo: doświadczenia krajów europejskich;

– wojna na Ukrainie a bezpieczeństwo żywnościowe i energetyczne oraz kryzys migracyjny w Polsce i Europie;

– zielona transformacja wsi i rolnictwa – jak ją zacząć i skutecznie przeprowadzić w czasach niepewności;

– alternatywne i innowacyjne działalności na obszarach wiejskich.

Konferencja będzie połączona z warsztatem metodycznym pt. „Strategie i współpraca badawcza i publikacyjna w sieci badawczej – kierunki i możliwości. Spotkanie networkingowe partnerów ERDN”.

W wydarzeniu weźmie udział wielu wybitnych profesorów z dziedziny ekonomiki rolnictwa. Wśród zaproszonych gości są naukowcy z: Włoch, Austrii, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Litwy, Węgier, Rumunii, Czech, Bułgarii, Słowenii i Kosowa.

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji są proszone o potwierdzenie uczestnictwa najpóźniej do 9 września 2022 r. Potwierdzenie należy przesłać na adres:
kamila.radlinska@tu.koszalin.pl

Załączniki

Nazwa
Program ramowy Konferencji WNE-ERDN.pdf pobierz
Ulotka Konferencji WNE-ERDN.pdf pobierz