Młodzi naukowcy i studenci przedstawią rezultaty swoich badań
Opublikowano 05.09.2022 12:33

W dniach od 12 do 14 września w Dąbkach (gm. Darłowo) odbędzie XIX Międzynarodowa Konferencja Studentów i Młodych Pracowników Nauki (19-th International Conference of Students and Young Scientists ICSYS`22). W wydarzeniu, którego organizatorem jest Wydział Elektroniki i Informatyki Politechniki Koszalińskiej, wezmą udział młodzi naukowcy z kilkunastu ośrodków naukowych w Polsce i za granicą.

Konferencja jest miejscem, w którym swoimi doświadczeniami naukowymi dzielą się młodzi pracownicy nauki i najbardziej aktywni studenci. Zamysłem inicjatorów jest stworzenie młodym naukowcom możliwości zaprezentowania prac badawczych z wybranych dyscyplin naukowych.

Współorganizatorzy wydarzenia to Wydział Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, Komitet Inżynierii Produkcji Polskiej Akademii Nauk, a także koszalińskie oddziały Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją i Stowarzyszenia Elektryków Polskich. W komitecie naukowym zasiadają naukowcy z głównych polskich uczelni technicznych.

Konferencja ma wieloletnią tradycję. W poprzednich edycjach odbywała się jako wydarzenie krajowe. Teraz ma już charakter międzynarodowy.

Podczas sesji konferencyjnych swoją działalność zaprezentują studenci z kół naukowych działających na Wydziale Elektroniki i Informatyki Politechniki Koszalińskiej. Przede wszystkim jednak zaplanowano wystąpienia młodych pracowników nauki. Udział w konferencji weźmie 50 naukowców z krajowych i zagranicznych ośrodków.

Zakres tematyczny wydarzenia jest szeroki i obejmuje teoretyczne i praktyczne aspekty zastosowań elektroniki, informatyki, inżynierii produkcji i zarządzania produkcją. Najważniejsze zagadnienia to: analiza i klasyfikacja danych, hurtownie i bazy danych, multimedia, grafika komputerowa i przetwarzanie obrazów, inżynieria systemów informatycznych, komputerowe modelowanie i symulacja, sieci komputerowe i telekomunikacyjne, języki programowania i programowanie sieci teleinformatycznych, technologie internetowe, edukacja na odległość, informatyka w zarządzaniu małych i średnich przedsiębiorstw.

Referaty uczestników zostaną wydane w formie monografii, ukażą się też w czasopismach takich jak: „Management and Production Engineering Review” oraz „Applied Computer Science”.

Więcej informacji na stronie konferencji: https://icsys.tu.koszalin.pl/