Politechnika Koszalińska w gronie uczelni powołujących Interdyscyplinarne Centrum Innowacji 3W
Opublikowano 12.05.2022 09:09

Politechnika Koszalińska znalazła się w gronie uczelni, których przedstawiciele złożyli w środę  (11 maja br.) symboliczny podpis pod preambułą powołania Interdyscyplinarnego Centrum Innowacji 3W. 3W to: woda, wodór i węgiel. Uczelnię reprezentował i pod zapisami dokumentu podpis złożył prof. dr hab. inż. Waldemar Kuczyński, dziekan Wydziału Mechanicznego.

Interdyscyplinarne Centrum Innowacji 3W posłuży przede wszystkim do upowszechniania idei budowania przyjaznego ekosystemu wspierającego wymianę wiedzy i uzyskiwania wsparcia dla projektów uwzględniających synergię wody, wodoru i nowoczesnych technologii węglowych. Podpisanie preambuły odbyło się podczas trwającego w Poznaniu kongresu Impact’22 (11-12 maja br.).

Dokument w istocie jest publiczną umową pomiędzy 12 partnerami, w tym również: Politechniką Krakowską, Politechniką Rzeszowską, Politechniką Opolską, Politechniką Warszawską, ZUT, UMCS, UAM i Uniwersytetem Zielonogórskim oraz Akademią Górniczo-Hutniczą, a także Siecią Badawczą Łukasiewicz.