Uczelnie pomorskie wspierają rozwój morskiej energetyki wiatrowej
Opublikowano 25.04.2022 13:37

25 kwietnia br. na Politechnice Koszalińskiej odbyło się kolejne posiedzenie Rady tworzonego Konsorcjum Naukowego „Nauka dla Morza”.

Uczelnia gościła rektorów uczelni, którzy w listopadzie 2021 r. sygnowali porozumienie intencyjne w sprawie podjęcia współpracy naukowej na rzecz rozwoju morskiej energetyki wiatrowej. W najbliższym czasie porozumienie zostanie zastąpione przez konsorcjum. Gościem spotkania w Koszalinie był Marek Gróbarczyk, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury, pełnomocnik rządu ds. gospodarki wodą i inwestycji w gospodarce morskiej i wodnej.

Posiedzenie Rady poprzedziła konferencja prasowa, w której wzięli udział: dr hab. Danuta Zawadzka, prof. PK, rektor Politechniki Koszalińskiej, minister Marek Gróbarczyk oraz prof. dr hab. inż. Krzysztof Wilde, rektor Politechniki Gdańskiej, a zarazem przewodniczący Porozumienia „Nauka dla Morza”.

– To ważne, że jako uczelnie uczestniczące w tym projekcie, nie jesteśmy dla siebie konkurencją, lecz wzajemnie się uzupełniamy – podkreśliła prof. Danuta Zawadzka. – Chcemy wspólnie tworzyć sprzyjające warunki do rozwoju polskiej gospodarki, szczególnie gospodarki morskiej. Morska energetyka wiatrowa, z uwagi na pilność potrzeb i działań, stanowiła początek tej współpracy. Dziękuję panu ministrowi za zaufanie, a panu przewodniczącemu dziękuję za wiarę w to, że Politechnika Koszalińska może organizować tak ważne dla gospodarki polskiej spotkania.

– Dziękuję pani rektor za zorganizowanie spotkania właśnie na Politechnice Koszalińskiej – powiedział minister Marek Gróbarczyk zwracając się do prof. Danuty Zawadzkiej. – W świetle naszych działań jesteśmy teraz w centrum wydarzeń, ponieważ Koszalin leży dokładnie w centrum Pomorza. Parę tygodni temu opublikowaliśmy ostatnie rozporządzenie, które rozpoczęło proces koncesyjny jedenastu lokalizacji dla morskich farm wiatrowych znajdujących się na Morzu Bałtyckim.

Minister Marek Gróbarczyk podkreślił, ze opisane działania mają ogromne znaczenie dla bezpieczeństwa energetycznego kraju, rozwoju energii wiatrowej i zmieniającej się sytuacji energetycznej w Europie. – Trudny proces przyznawania koncesji potrwa do końca tego roku. Ta inicjatywa [utworzenie konsorcjum] potrzebuje osłony naukowej i dydaktycznej, w tym przygotowania nowych kadr – to zadanie mają nasze uczelnie – wyjaśnił minister, dodając, że działania w zakresie budowy farm wiążą się z wydatkiem rzędu 200 miliardów złotych. Środki na ten cel mają pochodzić również ze źródeł unijnych.

– Morska energetyka wiatrowa pozostaje ważnym elementem budowy bezpieczeństwa energetycznego – mówił prof. Krzysztof Wilde. – Rolą uczelni jest, aby w miarę możliwości zapewnić transfer wiedzy do firm i otoczenia społeczno-gospodarczego. Wcześniejsze porozumienie, a teraz konsorcjum powstaje po to, abyśmy wspólnie mogli znaleźć odpowiednie kierunki działania i służyć firmom na rzecz rozwoju morskiej energetyki wiatrowej. To jest cel naszego nowatorskiego podejścia.

Przewodniczący Porozumienia zauważył: – Politechnika Koszalińska podjęła się ważnej funkcji koordynowania i wyważania naszych różnych ról. Mam nadzieję, że gdy pierwsze morskie elektrownie wiatrowe ruszą, to te kompetencje, technologie i sprawy związane z użytkowaniem, będą w dużej mierze transferowane do polskich firm.

Poza uczestnikami konferencji prasowej w posiedzeniu Rady wzięli udział: Mariola Chojnacka, dyrektor Departamentu Gospodarki Morskiej Ministerstwa Infrastruktury, prof. dr hab. Piotr Stepnowski, rektor Uniwersytetu Gdańskiego, kontradmirał prof. dr hab. Tomasza Szubrycht, rektor – komendant Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, dr hab. inż. kpt. ż. w. Wojciech Ślączka, prof. AMS, rektor Akademii Morskiej w Szczecinie, prof. dr hab. inż. kpt. ż. w. Adam Weintrit, rektor Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, dr hab. inż. Jacek Wróbel, prof. ZUT, rektor Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie oraz dr hab. inż. Małgorzata Sikora, prof. PK, koordynator z ramienia Politechniki Koszalińskiej.

W programie posiedzenia na Politechnice Koszalińskiej znalazło się wystąpienie Marioli Chojnackiej „Perspektywy rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce”, które dotyczyło: uwarunkowań formalno-prawnych rozwoju morskich farm wiatrowych, wizualizacji mapowej, informacji o postępowaniach dotyczących pozwoleń lokalizacyjnych dla morskich farm wiatrowych. W drugiej części spotkania odbyła się dyskusja w sprawie kolejnych działań konsorcjum w najbliższym okresie. Ponadto ustalone zostały szczegóły dotyczące umowy konsorcyjnej.

Przypomnijmy, że 22 listopada br., podczas odbywającego się na Politechnice Gdańskiej XII Konwentu Morskiego ośmiu rektorów pomorskich uczelni podpisało porozumienie intencyjne w sprawie podjęcia współpracy naukowej na rzecz rozwoju morskiej energetyki wiatrowej. Gośćmi obrad byli: premier RP Mateusz Morawiecki i minister Marek Gróbarczyk. Do grona uczestników projektu należą: Akademia Morska w Szczecinie, Federacja Akademii Wojskowych (Akademia Marynarki Wojennej i Lotnicza Akademia Wojskowa), Politechnika Gdańska, Politechnika Koszalińska, Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Morski w Gdyni, Uniwersytet Szczeciński i Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie.

Przedstawiciele tych uczelni kształcą i prowadzą badania w obszarach związanych z morzem i zamierzają skonsolidować działania na rzecz rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w formule Konsorcjum Naukowego „Nauka dla Morza”.

fot. Marcin Golik / Politechnika Koszalińska