Nauczymy młodych ludzi zarządzania finansami osobistymi
Opublikowano 15.12.2021 09:09

Politechnika Koszalińska jest jedną z 12 uczelni, które, dzięki wsparciu Narodowego Banku Polskiego,  zrealizują - adresowany do uczniów szkół ponadpodstawowych - projekt edukacyjny popularyzujący wiedzę na temat zarządzania finansami osobistymi. Cykl warsztatów oraz konkursy edukacyjne poprowadzą naukowcy z Wydziału Nauk Ekonomicznych PK.

Projekt wpisuje się w nurt działań mających na celu popularyzację wiedzy z zakresu finansów osobistych, a w szczególności - zwiększenie świadomości finansowej młodych ludzi.

- Chcemy zaproponować uczniom szkół ponadpodstawowych atrakcyjną formę zdobywania i poszerzania wiedzy i umiejętności  - wyjaśnia dr Agnieszka Strzelecka (na zdjęciu), koordynator projektu, a zarazem adiunkt w Katedrze Finansów Wydziału Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej. - Jesteśmy przekonani, że realizacja projektu zwiększy zainteresowanie młodzieży tematyką dotyczącą zarządzania finansami osobistymi.

W warsztatach wezmą udział uczniowie z Koszalina i okolicznych miejscowości. Chodzi o te szkoły, z którymi Politechnika Koszalińska zawarła umowy o współpracy.

Warsztaty zostaną przygotowane z zastosowaniem nowoczesnych metod przekazywania wiedzy. W trakcie zajęć wykorzystane zostaną m.in. aplikacje do zarządzania budżetem domowym (np. Moje finanse, Money Lover, NBP Portfel). Uczestnicy będą także prowadzić rachunki maklerskie oraz analizować i interpretować sceny z filmów (np. amerykańskie komedie „Trading places", „Big short", brytyjski film biograficzny „Rogue trader", czy dramat „Margin call"). Celem będzie interpretacja akcji filmów językiem ekonomii i finansów.

Uczniowie będą mogli również wziąć udział w dwóch konkursach. Hasło pierwszego brzmi: „Jak zarządzamy budżetem w naszym gospodarstwie domowym”. Zadaniem uczestników będzie nagranie krótkiego filmu o zarządzaniu budżetem we własnym gospodarstwie domowym (celem jest włączenie w aktywność uczniów i ich rodziców). W ramach drugiego konkursu - „Młody inwestor” uczniowie będą prowadzić rachunki inwestycyjne oraz opisywać realizowane strategie inwestycyjne. Dla laureatów przygotowano atrakcyjne nagrody.

Cykl warsztatów zrealizują pracownicy badawczo-dydaktyczni Wydziału Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej przy wsparciu merytorycznym Koszalińskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.

Oto propozycje zagadnień:

- „Co uczeń powinien wiedzieć o  zarządzaniu finansami osobistymi?” – dr Agnieszka Strzelecka;

- „Jak nie wpaść w pułapkę zadłużeniową?” - dr Krzysztof Dziadek;

 - „Ubezpieczenie w życiu młodego dorosłego” - mgr Karolina Smętek;

- „Giełda - jak inwestować?” - mgr Agnieszka Moskal;

- „Skuteczny inwestor - zarządzanie portfelem papierem wartościowych” - dr hab. Grzegorz Przekota, prof. PK;

- „Finansowo-filmowo" - dr hab. inż. Jerzy Rembeza, prof. PK.

Warsztaty odbędą się w okresie od stycznia do kwietnia 2022 r.


 


 

Załączniki

Nazwa
Uczelnie szkołom - o finansach z NBP pobierz