Czas dla młodych naukowców
Opublikowano 14.09.2021 14:31

Od poniedziałku (13 września br.) w Mielnie trwa XVIII Krajowa Konferencja Studentów i Młodych Pracowników Nauki. Głównym organizatorem wydarzenia jest Wydział Elektroniki i Informatyki Politechniki Koszalińskiej.

Konferencja jest miejscem, w którym swoimi doświadczeniami naukowymi dzielą się młodzi pracownicy nauki i najbardziej aktywni studenci. Młodzi naukowcy mogą prezentować tu rezultaty swoich prac badawczych z zakresu wybranych dyscyplin.

Współorganizatorem wydarzenia jest Wydział Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Konferencję wspierają organizacyjnie również: Komitet Inżynierii Produkcji Polskiej Akademii Nauk oraz koszalińskie oddziały Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją i Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Komitet naukowy skupia naukowców z głównych polskich uczelni technicznych.

W poniedziałek wieczorem odbył się panel dyskusyjny na temat innowacji w elektronice, informatyce i inżynierii produkcji.

Głównym dniem dyskusji, prezentacji i wykładów był wtorek (14 września). Oficjalnego otwarcia konferencji dokonał prorektor ds. nauki Politechniki Koszalińskiej, dr hab. inż. Błażej Bałasz, prof. PK. Podkreślił wieloletnią tradycję przedsięwzięcia i jego rolę w promowaniu dokonań studentów i najmłodszych pracowników nauki. Program i ideę konferencji przybliżył dziekan Wydziału Elektroniki i Informatyki dr hab. inż. Grzegorz Bocewicz, prof. PK.

Podczas wtorkowych sesji swoją działalność zaprezentowały studenckie koła naukowe. Zaplanowano czas na wystąpienia młodych pracowników nauki. Udział w konferencji wzięli reprezentanci dziewięciu ośrodków naukowych w Polsce. Zgłoszono w sumie blisko 20 referatów.

Zakres tematyczny jest szeroki i obejmuje teoretyczne i praktyczne aspekty zastosowań elektroniki i informatyki. Najważniejsze zagadnienia to: analiza i klasyfikacja danych, hurtownie i bazy danych, multimedia, grafika komputerowa i przetwarzanie obrazów, komputerowe modelowanie i symulacja, sieci komputerowe i telekomunikacyjne, języki programowania i programowanie sieci teleinformatycznych, technologie internetowe, edukacja na odległość, informatyka w zarządzaniu małych i średnich przedsiębiorstw.

W środę (15 września br.) ostatni dzień wydarzenia.


Zdjęcia: Adam Paczkowski/Politechnika Koszalińska