Projekty dydaktyczne


 

Projekt Tytuł projektu Data rozpoczęcia Data zakończenia
FERS.01.05-IP.08-0014/23 Politechnika Koszalińska kształci kadry dla transformacji energetycznej 2023-12-01 2028-02-29
NBP-DEW-WPE-PM-0662-0259-2021 Uczelnie Szkołom - o finansach z NBP. Edycja II. 2021-12-01 2022-04-30
WFOŚiGW (2021D1067K) Pracownia dydaktyczna służąca promowaniu instalacji zasilanych ze źródeł odnawialnych 2021-05-07 2021-11-30
POWR.02.10.00-00-3024/20 Koszalińska Szkoła Ćwiczeń 2020-09-01 2023-06-30
POWR.03.05.00-00-A018/20 Dostępna uczelnia – Politechnika Koszalińska 2020-09-01 2023-10-31
POWR.03.01.00-00-O022/19 Kompleksowy program rozwoju kompetencji studentów Wydziału Nauk Ekonomicznych 2020-09-01 2022-09-30
POWR.02.10.00-00-3021/20 Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Szczecinku 2020-07-01 2022-06-30
POWR.03.05.00-00-Z055/18 ZINTEGROWANI – Kompleksowy Program Rozwoju Politechniki Koszalińskiej 2019-09-01 2023-11-29
POWR.03.05.00-00-Z219/17 Program zintegrowanych działań na rzecz zwiększenia jakości i efektywności
kształcenia na Politechnice Koszalińskiej
2018-09-01 2023-11-30
POWR.03.01.00-00-U162/17 Młody Inżynier Programista 2018-09-01 2022-06-30
POWR.03.01.00-00-O012/17 Rozwój kompetencji zawodowych studentów Politechniki Koszalińskiej 2018-09-01 2019-09-30
POWR.03.01.00-00-S194/17 Program staży dla studentów Wydziału Elektroniki i Informatyki Politechniki Koszalińskiej 2017-12-01 2019-10-31
POWR.03.01.00-00-B007/17 Biuro Karier Politechniki Koszalińskiej promotorem aktywności zawodowej na rynku pracy 2017-11-01 2019-11-01
POKL.03.03.04-00-032/10 Wirtualna Fizyka – Wiedza Prawdziwa 2010-11-01 2013-05-31
POKL.04.01.02-00-141/09 Inżynier Pilnie Poszukiwany 2009-07-01 2012-09-30
POKL.04.01.01­‐00­‐338/09­ Program Rozwojowy Politechniki Koszalińskiej w zakresie przybliżenia
kształcenia do potrzeb rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy
2009-10-01 2012-09-30
POKL.04.01.01-00-449/08 Program rozwojowy Politechniki Koszalińskiej w zakresie kształcenia na kierunkach technicznych 2007-08-01 2012-06-30

 

Załączniki

Nazwa