Projekty inwestycyjne


 

Projekt Tytuł projektu Data rozpoczęcia Data zakończenia
2017/0384/7326/SubA/DIS/MK Budowa boiska wielofunkcyjnego do gier plażowych przy Politechnice Koszalińskiej
i modernizacja przystani żeglarskiej Yacht Club Politechniki Koszalińskiej w Mielnie
2017-11-15 2018-10-31
POIS.01.03.01-00-0098/16 Zwiększenie efektywności energetycznej budynków A, B, C Politechniki Koszalińskiej
przy ul. Śniadeckich 2 w Koszalinie
2016-06-01 2018-12-31
POIS.01.03.01-00-0106/16 Zwiększenie efektywności energetycznej budynków A, B Politechniki Koszalińskiej przy
ul. Kwiatkowskiego 6 w Koszalinie
2016-04-05 2018-12-31
POIS.13.01.00-00-033/08 Zespół Laboratoriów Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska
Politechniki Koszalińskiej – Laboratorium  Wytrzymałości Materiałów i Geotechniki
2010-01-01 2013-10-31
RPZP.05.01.01-32-049/09 Budowa hali widowiskowo - sportowej w Koszalinie 2009-09-01 2012-09-30
POIS.13.01.00-00-007/08 Rozbudowa Kampusu Politechniki Koszalińskiej przy ul. Śniadeckich 2007-07-12 2012-03-31
Z/2.32/I/1.3.1/209/05 Zespół Laboratoriów Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska.
Laboratorium Techniki Budowlanej
2007-07-24 2008-09-15
Z/2.32/I/1.3.1/3/04 Centralne Laboratorium Wydziału Elektroniki i Informatyki 2005-04-11 2006-12-30

 

Załączniki

Nazwa