Młodzi naukowcy i studenci prezentują wyniki swoich badań
Opublikowano 13.09.2022 14:44


Od poniedziałku (12 września br.) w Dąbkach (gm. Darłowo) trwa XIX Międzynarodowa Konferencja Studentów i Młodych Pracowników Nauki (19-th International Conference of Students and Young Scientists ICSYS`22). W wydarzeniu biorą udział młodzi naukowcy z kilkunastu ośrodków naukowych w Polsce i za granicą. Organizatorem jest Wydział Elektroniki i Informatyki Politechniki Koszalińskiej.

Konferencja ma wieloletnią tradycję. W poprzednich edycjach odbywała się jako wydarzenie krajowe. Teraz ma już charakter międzynarodowy. Uczestniczą w niej m.in. naukowcy z Niemiec, Hiszpanii, Słowacji (uniwersytety w Żylinie i Komarnie) oraz Czech (uniwersytet w Pilźnie).

Współorganizatorem wydarzenia jest Wydział Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Konferencję wspierają organizacyjnie również: Komitet Inżynierii Produkcji Polskiej Akademii Nauk oraz koszalińskie oddziały Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją i Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Komitet naukowy skupia naukowców z głównych polskich uczelni technicznych.

W poniedziałkowy wieczór odbyła się dyskusja panelowa na temat innowacji w elektronice, informatyce i inżynierii produkcji.

Głównym dniem dyskusji, prezentacji i wykładów był wtorek (13 września br.). Prof. dr hab. inż. Krzysztof Rokosz, dziekan Wydziału Elektroniki i Informatyki Politechniki Koszalińskiej, który dokonał oficjalnego otwarcia konferencji, mówił o doświadczeniach związanych z wymianą naukową w ramach programów CEEPUS i Erasmus+. Możliwości współpracy z Uniwersytetem w Saragossie (Hiszpania) zaprezentowała Lucia Diaz Perez z działającej na tej uczelni katedry Projektowania i Inżynierii Produkcji. Ofertę współpracy przedstawili także przedstawiciele uczelni ze Szczecina, Lublina i Zielonej Góry.

Podczas wtorkowych sesji swoją działalność przedstawili studenci z kół naukowych działających na Wydziale Elektroniki i Informatyki Politechniki Koszalińskiej. Zaplanowano także prezentację posterową oraz interaktywne prezentacje stanowisk laboratoryjnych.

Konferencja to przede wszystkim jednak czas na wystąpienia młodych pracowników nauki. O rezultatach swoich badań mówili m.in. naukowcy z Uniwersytetu Technicznego w Chemnitz (Niemcy), a także z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, Politechniki Świętokrzyskiej, Politechniki Wrocławskiej, Politechniki Lubelskiej, Wojskowej Akademii Technicznej, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Uniwersytetu Zielonogórskiego, Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie.

Wystąpienia dotyczą teoretycznych i praktycznych aspektów zastosowań elektroniki, informatyki, inżynierii produkcji i zarządzania produkcją. W sumie zaprezentowano ponad 20 artykułów i 3 stanowiska interaktywne. Przedstawione prace zostaną opublikowane w monografii a także w czasopismach z listy ministerialnej Applied Computer Science (70 pkt) oraz Foundations of Management (40 pkt).

W środę (14 września br.) ostatni dzień wydarzenia.

Zdjęcia: Adam Paczkowski/Politechnika Koszalińska