Kiedy nauka spotyka się z historyczną pasją
Opublikowano 12.05.2022 10:10

Wieczornice historyczne na Wydziale Humanistycznym Politechniki Koszalińskiej mają już wieloletnią historię. Każda z nich poświęcona jest ważnym wydarzeniom z przeszłości regionu, Polski i świata. Dzisiejsza została poświęcona 85. rocznicy budowy Centralnego Okręgu Przemysłowego (COP).

Licznie zgromadzonych uczestników powitała dr hab. Danuta Zawadzka, prof. PK, rektor Politechniki Koszalińskiej. Jak powiedziała, COP to symbol polskiej myśli technicznej. Pani Rektor przypomniała również, że już w ubiegłym roku nasza Uczelnia współorganizowała wydarzenie online dotyczące COP.

W tematykę spotkania wprowadził natomiast  dr hab. Michał Polak, prof. PK, dziekan Wydziału Humanistycznego.

Dziekan Polak rozpoczął również część merytoryczną wieczornicy. W swoim referacie przybliżył on znaczenie Centralnego Okręgu Przemysłowego dla rozwoju gospodarki Drugiej Rzeczpospolitej. Analizując genezę COP, przywołał sytuację ekonomiczną i polityczną lat 30. XX w. Europie. Budowa okręgu miała zatem na celu stworzenie nowoczesnego przemysłu i przeobrażenie Polski w dynamicznie rozwijające się państwo.

W następnym wystąpieniu dr hab. Krzysztof Wasilewski, prof. PK z Wydziału Humanistycznego przedstawił symboliczne znaczenie Centralnego Okręgu Przemysłowego dla społeczeństwa II RP, ale i dla pamięci zbiorowej współczesnych pokoleń Polaków.

Jako trzeci głos zabrał prof. dr hab. Bogusław Polak z Wydziału Humanistycznego. Tematem jego wstąpienia były badania prowadzone na Politechnice Koszalińskiej nad historią myśli technicznej, prowadzone na przestrzeni kilkudziesięciu lat.

W kolejnym wystąpieniu Robert Borucki z Archiwum Państwowego przedstawił dzieje polskiego przemysłu lotniczego w dwudziestoleciu międzywojennym. Jak zaznaczył, w latach 30. XX w. rodzimy przemysł lotniczy dorównał jakością światowemu.

Ostatnie dwa wystąpienia szczegółowo omawiały wybrane modele broni pancernej, produkowanej w COP. Wojciech Sokołowski, reprezentujący Politechnikę Koszalińską i Stowarzyszenie Perun, przybliżył specyfikę i genezę produkcji w Polsce tzw. armaty Boforsa, wykorzystanej z sukcesem m.in. podczas bitwy pod Mokrą w czasie kampanii wrześniowej. W swoim wystąpieniu wspomniał także o replice armaty i celowniku wydrukowanym w Centrum Druku 3D PK.

Z kolei o karabinie przeciwpancernym wz. 35 "UR" opowiedział kpt. Zbigniew Izraelski, prezes Stowarzyszenia Perun. W bogato ilustrowanej prezentacji omówił nie tylko historię karabinu oraz przedstawił jego charakterystykę, ale także przybliżył dzieje całej broni pancernej. Warto wspomnieć, że "UR" produkowany był w Centralnym Okręgu Przemysłowym.

Wieczornica historyczna została zorganizowana w ramach projektu Politechnika Koszalińska z historią. Współorganizatorami wieczornicy oraz wydarzeń towarzyszących były Archiwum Państwowe w Koszalinie i Stowarzyszenie Perun.