Trwa rekrutacja do V edycji programu Legia Akademicka
Opublikowano 06.04.2022 10:10

Przypominamy, że trwa rekrutacja do V edycji programu Legia Akademicka.

Termin składania wniosków upływa 4 maja 2022.

Do Legii Akademickiej możesz się zgłosić jeśli:

 • posiadasz obywatelstwo polskie
 • jesteś studentem uczelni wyższej
 • przeszedłeś kwalifikację wojskową (lub wyrażasz gotowość, aby odbyć kwalifikację wojskową)

Politechnika Koszalińska będzie realizować szkolenie w części teoretycznej w module podstawowym oraz podoficerskim. Zasadniczym celem części teoretycznej będzie opanowanie wiedzy i umiejętności z zakresu tematyki wojskowej niezbędnej do odbycia szkolenia w warunkach poligonowych.

W module podstawowym uczestniczyć mogą osoby nie posiadające przeszkolenia wojskowego i nie będące żołnierzem rezerwy. Część praktyczna poprzedzona jest częścią teoretyczną. Z części teoretycznej zwolnieni są absolwenci Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych. Po ukończeniu części teoretycznej zakończonej egzaminem, możesz realizować trwającą 3 tygodnie część praktyczną szkolenia. Po złożeniu przysięgi wojskowej na koniec modułu, możesz podejść do modułu podoficerskiego w trakcie tej samej przerwy letniej.

W module podoficerskim kontynuujesz szkolenie po realizacji modułu podstawowego. Jeśli jesteś szeregowym bądź starszym szeregowym rezerwy, możesz zgłosić się na sam moduł podoficerskiego na część teoretyczną w uczelni i część praktyczną w jednostce wojskowej. Moduł kończy egzamin, a jego pozytywne zaliczenie dopuszcza do mianowania na pierwszy stopień podoficerski: kaprala.

Edukacja wojskowa studentów w ramach Legii Akademickiej obejmuje dwie części szkolenia:

 1. Część teoretyczną – realizowaną przez Politechnikę Koszalińską zgodnie z opracowanym przez Ministra Obrony Narodowej programem szkoleniowym (maj 2022)
 2. Część praktyczną (ćwiczenia wojskowe) – organizowaną przez Ministra Obrony Narodowej.

Część praktyczna realizowana jest w dwóch turach (do wyboru):

 1. Tura pierwsza:
  • Moduł podstawowy - lipiec 2022 (21 dni)
  • Moduł podoficerski - lipiec/sierpień 2022 (21 dni)
 2. Tura druga:
  • Moduł podstawowy - sierpień/wrzesień 2022 (21 dni)
  • Moduł podoficerski - wrzesień 2022 (21 dni)

Za szkolenie w części praktycznej student otrzymuje wynagrodzenie (żołd w wysokości 116 zł dziennie).

Wnioski mogą składać również studenci innych uczelni, jeżeli wybiorą jako miejsce szkolenia Politechnikę Koszalińską.

Od III edycji programu żołnierze po module podoficerskim mogą też odbyć szkolenie specjalistyczne, np. z zakresu cyberbezpieczeństwa.

Po zakończeniu szkolenia w module podoficerskim studenci mogą aplikować na szkolenie w module oficerskim (realizowanym przez uczelnie wojskowe).

Wniosek o przystąpienie do programu należy złożyć u Koordynatora Programu na Politechnice Koszalińskiej mgr inż. Wojciech Sokołowskiego (przesłać skan pocztą elektroniczną lub przesłać wypełniony wniosek pocztą tradycyjną).
 
 
Dane kontaktowe:
Pełnomocnik Rektora ds. Kształcenia Wojskowego Studentów
mgr inż. Wojciech Sokołowski
ul. Śniadecki 2
75-453 Koszalin
tel. 94-3486-700, 666866220
mail: wojciech.sokolowski@tu.koszalin.pl