Nasza uczelnia w projekcie budowy statków kosmicznych
Opublikowano 08.10.2021 13:01

Politechnika Koszalińska będzie współpracować z naukowcami z Ukrainy przy projektowaniu i wytwarzaniu elementów do napędu mikrosatelitów kosmicznych. Listy intencyjne w tej sprawie podpisali w piątek (8 października br.): rektor naszej uczelni dr hab. Danuta Zawadzka, prof. PK oraz przedstawiciele Politechniki Kijowskiej - Narodowego Technicznego Uniwersytetu Ukrainy, a także polsko-ukraińskiej firmy zajmującej się rozwojem współpracy w dziedzinie technologii kosmicznych.

Naukowcy z Ukrainy mają bogate doświadczenie w prowadzeniu badań dotyczących technologii kosmicznych. Współpraca z polskimi ośrodkami naukowymi ułatwi międzynarodową wymianę doświadczeń naukowych, umożliwi też dostęp do europejskich funduszy wspierających rozwój badań kosmicznych.

Rozwojem technologii kosmicznych na terenie Polski ma się zająć polsko-ukraińska spółka Baltic Orbital Services. Jak wyjaśnia dr Eugenij Rokitski – współzałożyciel spółki, a zarazem naukowiec z Politechniki Kijowskiej - Narodowego Technicznego Uniwersytetu Ukrainy (największa i najstarsza uczelnia techniczna u naszego wschodniego sąsiada) – osiągnięcia strony ukraińskiej dotyczą w szczególności konstruowania silników kosmicznych. – Nasze silniki działają w satelitach australijskich, kanadyjskich i europejskich – dodaje.

Współpraca na terenie Polski ma dotyczyć właśnie wytwarzania elementów silników, ale także produkcji holowników stanowiących wyposażenie satelitów (holowniki są odpowiedzialne za transport sprzętu i ładunków napędowych).

Specjaliści z Politechniki Koszalińskiej zajmą się wytwarzaniem ramienia do holownika. Taką kooperację umożliwi porozumienie, które zostało podpisane w piątek.

- Bardzo cieszę się z tej współpracy, bo technologie kosmiczne należą do jednych z najbardziej innowacyjnych dziedzin nauki – podkreśla rektor Politechniki Koszalińskiej, dr hab. Danuta Zawadzka, prof. PK. – Projekt, którego realizację wdrożymy we współpracy ze stroną ukraińską, ma szansę na dynamiczny rozwój, bo z czasem zwiększy się jego zakres, ale też liczba uczestniczących w nim partnerów.

Elementy holownika będą wytwarzane w Centrum Druku 3D Wydziału Mechanicznego Politechniki Koszalińskiej. Ta jednostka uczelni dysponuje zaawansowanymi technologami umożliwiającymi druk 3D przy użyciu polimerów. W przyszłości jest możliwa również współpraca przy wytwarzaniu metodą druku 3D elementów z metalu (m.in. z tytanu, aluminium i stopów). Wdrażaniem tej technologii zajmuje się Centrum Szybkiego Prototypowania.

Porozumienie otwiera drogę do rozwoju współpracy Politechniki Koszalińskiej oraz naukowców ukraińskich także w dziedzinie paliw i systemów napędowych do statków kosmicznych oraz przy realizacji wspólnych projektów dotyczących mechatroniki i robotyki.

fot. Marcin Torbiński / Politechnika Koszalińska