Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji
Politechniki Koszalińskiej

Studia doktoranckie na WILŚiG - przed utworzeniem Szkoły Doktorskiej


Dokumenty dotyczące studiów

Programy studiów obowiązujące od roku akademickiego 2015/2016

Nowe programy studiów obowiązujące od roku akademickiego 2020/2021

Dokumenty różne


Kierownik studiów doktoranckich:
prof. dr hab. inż. Wiesława Głodkowska
Katedra Konstrukcji Betonowych i Technologii Betonu
tel. 94-34-78-580,
e-mail: wieslawa.glodkowska@tu.koszalin.pl

Biuro Wydziału ds. Studiów Doktoranckich:
mgr Teresa Radosz,
ul. Śniadeckich 2 pok. 104C,
tel. 94-34-78-509,
godziny przyjęć:
poniedziałek-czwartek 9.00-13.00
podczas zjazdów: sobota 9.00-13.00
e-mail: teresa.radosz@tu.koszalin.pl

Za aktualność informacji na tej stronie odpowiada Biuro ds. Studiów Doktoranckich oraz Kierownik Studiów Doktoranckich.