Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji
Politechniki Koszalińskiej

Plany zajęć na studiach stacjonarnych - semestr letni 2022/2023


Organizacja roku akademickiego


Prodziekan ds. Studenckich dr inż. Anna Staruch
przyjmuje studentów w pokoju 115 C na ul. Śniadeckich 2 w godzinach:

Środy 11.30-13.00

Soboty (zjazdowe) 11.10-12.00


Komunikat techniczny MS Teams

Filmy instruktażowe/szkoleniowe o MS Teams

Bezpłatny kurs EDUKACJA ZDALNA z Microsoft Teams

Uczelniane Centrum Technologii Informatycznych strona informacyjna o Office 365 (MS Teams)

Problemy z dostępem do zespołów i kanałów proszę zgłaszać na adres pkwilsig@tu.koszalin.pl, jeżeli Państwo nie posiadają loginu i hasła do MS Teams proszę zgłosić to na adres:

pracownicy : ms365@tu.koszalin.pl
studenci : ms365@s.tu.koszalin.plPlany zajęć - dostępne będą w USUSweb https://usosweb.tu.koszalin.pl

Plany zajęć studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w całości umieszczone są w systemie USOSweb. Indywidualne plany zajęć będą sukcesywnie udostępniane w systemie USOSweb każdemu Studentowi. W przypadku braku planu prosimy o kontakt z BOS. Zmiany dokonane w planie w dniu aktualizacji będą widoczne w USOSweb następnego dnia.

Na stronie wydziału dostępne będą plany poprzez linki do USOSweb.  Ten sposób jest testowym udostępnieniem planów. Jeżeli w okresie testowym nie będą występować nieścisłości w pomiędzy planami dostępnymi po zalogowaniu, a planami dostępnymi poprzez linki to taka forma udostępniania planów zostanie zachowana.

Budownictwo

I stopień

II stopień

Inżynieria Środowiska

II stopień

Geodezja i Kartografia

I stopień

II stopień

Sieci i Instalacje Budowlane

I stopień

Ochrona Klimatu

I stopień