Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji
Politechniki Koszalińskiej

Plany zajęć na studiach stacjonarnych - semestr zimowy 2022/2023


Organizacja roku akademickiego


Prodziekan ds. Studenckich dr inż. Anna Staruch  przyjmuje studentów w godzinach:

wtorki  10-11:30  w pok.115 C

piątki (zjazdowe) 15-16.30 (MS Teams)


Plany zajęć - dostępne będą w USUSweb https://usosweb.tu.koszalin.pl

Plany zajęć studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w całości umieszczone są w systemie USOSweb. Indywidualne plany zajęć będą sukcesywnie udostępniane w systemie USOSweb każdemu Studentowi. W przypadku braku planu prosimy o kontakt z BOS. Zmiany dokonane w planie w dniu aktualizacji będą widoczne w USOSweb następnego dnia.

Na stronie wydziału dostępne będą plany poprzez linki do USOSweb.  Ten sposób jest testowym udostępnieniem planów. Jeżeli w okresie testowym nie będą występować nieścisłości w pomiędzy planami dostępnymi po zalogowaniu, a planami dostępnymi poprzez linki to taka forma udostępniania planów zostanie zachowana.

Budownictwo

I stopień

II stopień

Inżynieria Środowiska

I stopień

Geodezja i Kartografia

I stopień

II stopień

Geodezja i Kartografia

II stopień

Sieci i Instalacje Budowlane

I stopień

Ochrona Klimatu

I stopień