Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji
Politechniki Koszalińskiej

Dokumenty dotyczące studiów na kierunku Budownictwo


POZYTYWNA ocena kierunku Budownictwo wydana przez Polską Komisję Akredytacyjną (PKA)

Uchwała nr 683/2021 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 22 lipca 2021 r.

Raporty samooceny PK

Raport samooceny – Budownictwo (WILŚiG, marzec 2021 r.)

Programy studiów I stopnia

- cykle edukacyjne rozpoczynające się od X 2022  - studia stacjonarne i niestacjonarne

- cykle edukacyjne rozpoczynające się od X 2021  - studia stacjonarne i niestacjonarne

- cykle edukacyjne rozpoczynające się od X 2019  - studia stacjonarne i niestacjonarne

- cykle edukacyjne rozpoczynające się od X 2017  - studia stacjonarne i niestacjonarne
(harmonogramy studiów oraz karty kursów)

Programy studiów II stopnia

- cykle edukacyjne rozpoczynające się od X 2022 na studiach niestacjonarnych
oraz od II 2023 na studiach stacjonarnych

 

- cykle edukacyjne rozpoczynające się od X 2019 na studiach niestacjonarnych
oraz od II 2020 na studiach stacjonarnych

 

Praktyki studenckie na kierunku Budownictwo - studia I stopnia

- cykle edukacyjne rozpoczynające się od X 2021 – studia stacjonarne i niestacjonarne

  • Publikacja dokumentów nastąpi w najbliższym czasie
    (jeden rodzaj praktyki – praktyka studencka)

- cykle edukacyjne rozpoczynające się przed X 2021 – studia stacjonarne i niestacjonarne

Sprawozdania Rady Programowej z analizy kart oceny osiągnięcia założonych efektów uczenia się

Pozostałe dokumenty:

 

Aktualność informacji weryfikują Prodziekan ds. Kształcenia, Prodziekan ds. Studenckich