Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji
Politechniki Koszalińskiej


Dokumenty dla pracowników


Informacje podstawowe

Dokumenty dotyczące zajęć dydaktycznych

Okresowa ocena nauczyciela akademickiego

Dokumenty dotyczace zatrudnienia nauczyciela akademickiego:

Dokumenty dotyczące zatrudnienia pracownika niebędącego nauczycielem akademickim

Podanie o możliwość pracy zdalnej

Dokumenty dotyczące badań naukowych

Delegacje

Nagrody

Aktualność informacji weryfikuje Biuro Wydziału