Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji
Politechniki Koszalińskiej

Absolutorium 2018

 Uroczyste absolutorium na Wydziale Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji Politechniki Koszalińskiej. Absolutorium jako wpis w indeksie uzyskuje
się po zdaniu wszystkich egzaminów i dokonaniu zaliczeń, wymaganych programem studiów. Uzyskanie absolutorium jest koniecznym warunkiem
przed przystąpieniem do obrony pracy dyplomowej.