Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji
Politechniki Koszalińskiej

Galeria - Pierwsza habilitacja na Naszym Wydziale (2009)

Stopień naukowy doktora habilitowanego w dyscyplinie budownictwo uzyskał dr inż. Krzysztof Cichocki z Katedry Mechaniki Budowli. Rozprawę habilitacyjną stanowiła monografia ”Numerical Analysis of Concrete Structures under Blast Load”