Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji
Politechniki Koszalińskiej

Rekrutacja do projektu moduł programów stażowych - czerwiec 2022.
Opublikowano 04.05.2022 15:14

UWAGA !

 RUSZA REKRUTACJA DO MODUŁU PROGRAMÓW STAŻOWYCH

Program zintegrowanych działań na rzecz zwiększenia jakości i efektywności kształcenia na Politechnice Koszalińskiej: POWR.03.05.00-00-Z219/17

DOTYCZY STUDENTÓW SEM. 5 i 6 NA KIERUNKACH:

BUDOWNICTWO i INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

Dokumenty przyjmowane są w dniach 9 maja – 6 czerwca 2022 r.

Dokumenty do rekrutacji należy pobrać, wydrukować, wypełnić i podpisać – i donieść oryginały do pokoju 110C do pani dr Renaty Świderskiej-Dąbrowskiej (tel. 94 34 78 675 ).

Przy rekrutacji obowiązuje lista rankingowa (zgodnie z regulaminem – liczy się średnia z ocen z poprzedniego roku, przynależność do kół naukowych, samorządu, itp.).
Czas trwania stażu: 1 miesiąc (nie łączyć z praktyką zawodową) – 120 godzin, tygodniowo minimum 20 godzin.
Staże mogą odbywać się w miesiącach: od czerwca do września.
Studenci skierowani na staż otrzymują wynagrodzenie, ponadto mogą ubiegać się o zwrot kosztów wynajęcia stancji (do wysokości 320 zł/mc) oraz zwrot biletu miesięcznego na dojazdy do miejsca stażu, a także potrzebne badania lekarskie i ubezpieczenie.

Regulamin realizacji Modułu nr 3 Programów stażowych

Potrzebne dokumenty do rekrutacji:

Bardziej szczegółowe informacje można uzyskać u pani Renaty Świderskiej-Dąbrowskiej.