Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji
Politechniki Koszalińskiej

CENTRAL EUROPEAN EXCHANGE PROGRAM FOR UNIVERSITY STUDIES (CEEPUS)


 ŚRODKOWOEUROPEJSKI PROGRAM WYMIANY UNIWERSYTECKIEJ

Podstawowym celem Porozumienia CEEPUS jest wspieranie wymiany akademickiej w zakresie kształcenia oraz doskonalenia zawodowego studentów i nauczycieli akademickich. Umożliwia ono intensyfikację kontaktów między szkołami wyższymi krajów będących stronami Porozumienia poprzez finansowanie mobilności akademickiej. Wymiana możliwa jest pomiędzy następującymi krajami:

 • Albanią,
 • Austrią,
 • Bułgarią,
 • Chorwacją,
 • Czarnogórą,
 • Czechami,
 • Macedonią,
 • Mołdawią,
 • Rumunią,
 • Polską,
 • Słowacją,
 • Słowenią,
 • Serbią,
 • Węgrami,
 • Bośnią i Hercegowiną
 • Kosowem.

Więcej informacji w języku polskim jest dostanych na stronie nawa.gov.pl, natomiast wszelkie procedury, informacje i zasady aplikowania znaleźć można na stronie www.ceepus.info.

Program CEEPUS oferuje:

 • stypendia krótkoterminowe w ramach staży naukowych w ramach Sieci Akademickich,
 • stypendia krótkoterminowe w ramach staży naukowych FREEMOVER,
 • stypendia krótkoterminowe w ramach szkół letnich i intensywnych kursów.

Długość pobytu za granicą:

Od 3 do 5 miesięcy dla studentów i doktorantów (konieczność ukończenia przed wyjazdem 2 semestrów studiów, konieczność uczęszczania na kursy w uniwersytecie goszczącym). Nazwa mobilności w systemie: STUDENT.

Od 1 do 5 miesięcy dla studentów i doktorantów (w zależności od potrzeb realizowanego programu w uniwersytecie partnerskim, mobilność zazwyczaj przeznaczona jest na badania i pisanie pracy magisterskiej lub doktorskiej; konieczność ukończenia przed wyjazdem 2 semestrów studiów; w przypadku pierwszego semestru studiów magisterskich oraz doktoranckich obowiązuje średnia z ostatniego semestru poprzedniego etapu studiów. Nazwa mobilności w systemie: SHORT TERM STUDENT.

Minimum 5 dni roboczych i 6 godzin dydaktycznych dla pracowników. Nazwa mobilności w systemie: TEACHER.

Terminy składania aplikacji w systemie CEEPUS:

 • na semestr zimowy do dnia 15 czerwca,
 • na semestr letni do dnia 30 października,
 • FREEMOVER (na semestr letni) do dnia 30 listopada.

Wydziałowy koordynator programu CEEPUS:

dr hab. inż. Jacek Domski, prof. PK