Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji
Politechniki Koszalińskiej

Dokumenty dotyczące studiów na kierunku Ochrona Klimatu

Programy studiów

Program studiów I stopnia o profilu praktycznym

(dot. cykli edukacyjnych startujących od X 2022 na studiach stacjonarnych)

 

Pozostałe dokumenty: