Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji
Politechniki Koszalińskiej

Konkurs Power Tower 2017

Zadaniem Konkursu jest promowanie i pogłębianie wiedzy oraz umiejętności w zakresie praktycznego kształtowania oraz projektowania konstrukcji inżynierskich oraz wzajemna współpraca pomiędzy przyszłymi uczestnikami procesu budowlanego.

Konkurs podzielony był na dwa etapy:

  • I  etap: dostarczenie  zgłoszenia  oraz  projektu  na model  konstrukcji   wieży
  • II  etap: w  pierwszym  dniu odbyło się sklejanie  modeli.  Dzień drugi to przeprowadzenie badania wytrzymałości konstrukcji, ogłoszenie wyników oraz rozdanie nagród.