Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji
Politechniki Koszalińskiej

Systemy internetowe Politechniki Koszalińskiej oraz  informacje, dotyczące dydaktyki


Systemy

/*/ - strona dostępna wyłącznie w uczelnianej sieci komputerowej


Informacje dotyczące systemu USOS

Pomoc dla nauczycieli akademickich w zakresie aktywacji konta do systemu USOSweb oraz weryfikacji i zmian danych w systemie USOS: