Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji
Politechniki Koszalińskiej

Pełnomocnicy Dziekana, Komisje Wydziałowe, Rady Programowe


Wydziałowa Komisja Oceniająca ds. Nauczycieli Akademickich

Przewodniczący:
prof. dr hab. inż. Robert Sidełko

Członkowie:
prof. dr hab. inż. Leszek Kaczmarek
dr hab. inż. Beata Janowska, prof. PK
dr hab. inż. Marcin Jagoda, prof. PK
dr inż. Mariusz Ruchwa
dr inż. Bartosz Walendzik
dr inż. Tomasz Oberski


Komisja Oceniająca Rady Naukowej Dyscypliny

dr hab. inż. Marcin Jagoda, prof. PK
dr hab. inż. Mirosław Wesołowski, prof. PK
dr hab. inż. Czesław Suchocki, prof. PK


Komisja Wydawnicza

Przewodnicząca:
dr hab. inż. Monika Matuszkiewicz, prof. PK

Członkowie:
dr inż. Krzysztof Piaskowski
dr inż. Leszek Dawid


Komisja ds. Nagród

Przewodniczący:
prof. dr hab. inż. Robert Sidełko

Członkowie:
dr hab. inż. Jacek Piekarski, prof. PK
dr hab. inż. Czesław Suchocki, prof. PK
dr inż. Mariusz Ruchwa
dr inż. Sylwia Janta-Lipińska
dr inż. Adam Zagubień
dr inż. Marek Ziarkiewicz
dr Zofia Szczepaniak-Kołtun
dr inż. Tomasz Oberski


Doktorancka Komisja Stypendialna WILŚiG:

Przewodnicząca:
prof. dr hab. inż. Wiesława Głodkowska

Członkowie:
dr hab. inż. Jacek Domski, prof. PK
dr hab. inż. Jacek Piekarski, prof. PK
przedstawiciel doktorantów- dr inż. Iwona Radosz


Rady Programowe WILŚiG:


Rada Programowa na kierunku Budownictwo:

dr hab. inż. Jacek Domski, prof. PK– Przewodniczący
prof. dr hab. inż. Leszek Kaczmarek
dr inż. Joanna Laskowska-Bury
dr inż. Michał Piątkowski
dr inż. Jarosław Filipiak
dr inż. Marek Nowakowski
dr inż. Mariusz Ruchwa
dr inż. Maciej Król
mgr inż. Elżbieta Kuźmińska
mgr inż. Wojciech Łoś
przedstawiciel studentów kierunku Budownictwo - Wiktor Wojtowicz

Rada Programowa na kierunku Geodezja i Kartografia:

dr Zofia Szczepaniak-Kołtun - Przewodnicząca
prof. dr hab. inż. Miłosława Rutkowska
dr hab. inż. Czesław Suchocki, prof. PK
dr hab. inż. Marcin Jagoda, prof. PK
dr inż. Anna Bernatowicz
dr inż. Leszek Dawid
dr inż. Krzysztof Deska
dr inż. Tomasz Oberski
przedstawiciel studentów kierunku Geodezja i Kartografia: Zofia Hołowiej

Rada Programowa na kierunku Geoinformatyka:

 dr Zofia Szczepaniak- Kołtun - Przewodnicząca
prof. dr hab. inż. Miłosława Rutkowska
dr hab. inż. Czesław Suchocki, prof. PK
dr hab. inż. Marcin Jagoda, prof. PK
dr inż. Krzysztof Deska
dr inż. Anna Bernatowicz
dr inż. Tomasz Oberski
przedstawiciel studentów kierunku Geoinformatyka: Zofia Hołowiej

Rada Programowa na kierunku Inżynieria Środowiska:

prof. dr hab. inż. Alexander Shkarovskiy – Przewodniczący
dr hab. inż. Jacek Piekarski, prof. PK
dr inż. Wojciech Kuczyński
dr inż. Krzysztof Piaskowski
dr inż. Tomasz Dąbrowski
mgr inż. Agnieszka Maliszewska
przedstawiciel studentów kierunku Inżynieria Środowiska - Aleksandra Śmieszek

Rada Programowa na kierunku Sieci i Instalacje Budowlane:

dr hab. inż. Jacek Piekarski, prof. PK - Przewodniczący
dr hab. inż. Beata Janowska, prof. PK
dr inż. Tomasz Dąbrowski
dr inż. Sylwia Janta-Lipińska
dr inż. Magdalena Orłowska
dr inż. Krzysztof Piaskowski
przedstawiciel studentów kierunku Sieci i Instalacje Budowlane - Michał Piekarski

Rada Programowa na kierunku  Ochrona Klimatu:

prof. dr hab. inż. Tomasz Heese - Przewodniczący
prof. dr hab. inż. Leszek Kaczmarek
dr Katarzyna Pikuła
dr Katarzyna Lewicka-Rataj
dr Zofia Szczepaniak-Kołtun
dr inż. Bartosz Walendzik
mgr Michał Arciszewski
Ignacy Chrzanowski- Prezes Zarządu Energobud- Przedstawiciel Przemysłu

Rada Programowa na studiach doktoranckich:

prof. dr hab. inż. Alexander Shkarovskiy
prof. dr hab. inż. Leszek Kaczmarek
dr hab. inż. Jacek Domski, prof. PK
dr hab. inż. Jacek Piekarski, prof. PK
doktorant


Koordynatorzy Polskiej Ramy Kwalifikacji na poszczególnych kierunkach:

Budownictwo - mgr inż. Elżbieta Kuźmińska
Sieci i Instalacje Budowlane - dr inż. Krzysztof Piaskowski
Inżynieria Środowiska - dr inż. Krzysztof Piaskowski
Geodezja i Kartografia - dr inż. Leszek Dawid
Geoinformatyka - dr inż. Anna Bernatowicz
Ochrona Klimatu - dr Katarzyna Lewicka-Rataj


Osoby zatwierdzające tematy prac dyplomowych:

Budownictwo: prof. dr hab. inż. Leszek Kaczmarek (przewodniczący), dr inż. Joanna Laskowska-Bury, dr inż. Maciej Król
Inżynieria Środowiska: prof. dr hab. inż. Alexander Shkarovskiy, dr hab. inż. Jacek Piekarski, prof. PK, dr inż. Krzysztof Piaskowski
Geodezja i Kartografia: prof. dr hab. inż. Miłosława Rutkowska, dr inż. Krzysztof Deska, dr Zofia Szczepaniak-Kołtun


Pełnomocnicy Dziekana

Pełnomocnik Dziekana ds. ewaluacji rozwoju naukowego:  dr hab. inż. Beata Janowska, prof. PK
Pełnomocnik Dziekana ds. Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia - dr inż. Przemysław Krystosik
Wydziałowy Koordynator ds. Osób Niepełnosprawnych:  dr Katarzyna Lewicka-Rataj
Koordynator ds. obsługi systemu POL-on:  inż. Czesław Hońko
Koordynator ds. Programu Erasmus + : dr inż. Tomasz Dąbrowski
Koordynator wydziałowy programu Ceepus +: dr hab. inż. Jacek Domski, prof. PK
Koordynator ds. Festiwalu Nauki - dr inż. Bartosz Walendzik


Zespół ds. Promocji:

dr inż. Katarzyna Pikuła - przewodnicząca
dr inż. Marek Lehmann
dr hab. inż. Jacek Piekarski, prof. PK
dr inż. Michał Piątkowski
mgr inż. Jan Sawka
mgr inż. Piotr Kędziorski


Kierownicy praktyk studenckich na poszczególnych kierunkach studiów:

Budownictwo:  dr inż. Maciej Król
Inżynieria Środowiska: dr inż. Magdalena Orłowska
Geodezja i Kartografia: mgr inż. Marzena Damięcka-Suchocka
Ochrona Klimatu: dr Katarzyna Lewicka - Rataj

 


Osoby układające plany zajęć na poszczególnych kierunkach:

Budownictwo (st.stacjonarne)- mgr inż. Grzegorz Skubała
Budownictwo (st.niestacjonarne)- inż. Jacek Pedrycz
Sieci i Instalacje Budowlane, Ochrona Klimatu,  Inżynieria Środowiska- dr inż. Katarzyna Pikuła
Geodezja i Kartografia- mgr inż. Jan Sawka