Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji
Politechniki Koszalińskiej

Konwent Wydziału Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji PK


Członkowie Konwentu Wydziału Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji w kadencji 2020-2024:

  1. Andrzej Kierzek - Zastępca Prezydenta Miasta Koszalina ds. Polityki gospodarczej
  2. Janusz Komorowski - Prezes Stowarzyszenia inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Koszalinie
  3. Robert Mania - Prezes Zarządu, Dyrektor Miejskiej Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Koszalinie
  4. Krzysztof Motylak - Zastępca Przewodniczącego Rady Okręgowej Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
  5. Robert Nowak - Wiceprezes Zarządu Marina Dąbki sp. z o.o.
  6. Andrzej Pawłowski - Zastępca Prezesa ARKA Sp. z o.o. sp.k. w Sianowie
  7. Ryszard Soroko - Prezes Stowarzyszenia Geodetów Polskich Oddział Koszalin
  8. Kazimierz Szymański - Prezes Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział Koszalin
  9. Lech Wojciechowski - Przewodniczący Rady Nadzorczej EkoWodrol sp. z o.o. w Koszalinie

Regulamin konwentu kadencji 2020-2024

Agenda posiedzenia Konwentu Wydziału Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji w dniu 12.02.2021 r.