Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji
Politechniki Koszalińskiej

Konwent Wydziału Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji PK


Członkowie Konwentu Wydziału Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji w kadencji 2020-2024:

  1. Andrzej Kierzek - zastępca Prezydenta Miasta Koszalina ds. Polityki gospodarczej
  2. Janusz Komorowski - Prezes Stowarzyszenia inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Koszalinie
  3. Robert Mania - Prezes Zarządu, Dyrektor Miejskiej Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Koszalinie
  4. Krzysztof Motylak - Z-ca Przewodniczącego Rady Okręgowej Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
  5. Andrzej Pawłowski - Z-ca Prezesa ARKA Sp. z o.o. sp.k. w Sianowie
  6. Ryszard Soroko - Prezes Stowarzyszenia Geodetów Polskich Oddział Koszalin
  7. Kazimierz Szymański - Prezes Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział Koszalin
  8. Lech Wojciechowski - Przewodniczący Rady Nadzorczej EkoWodrol sp. z o.o. w Koszalinie

Regulamin konwentu kadencji 2020-2024

Agenda posiedzenia Konwentu Wydziału Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji w dniu 12.02.2021 r.