Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji
Politechniki Koszalińskiej

Program Erasmus+


Program Erasmus+

Politechnika Koszalińska otrzymała kartę Erasmus Charter for Higher Education na lata 2021-2027 i jest Uczelnią partnerską działającą w ramach programu Erasmus+.

Program obejmuje swym zakresem europejskie szkolnictwo wyższe. W ramach programu studenci mogą otrzymać stypendium aby studiować do 1 roku, na uczelni zagranicznej (w ramach EU) lub podjąć praktykę zawodową. Programem są również objęci pracownicy uczelni wyższych, którzy mogą doskonalić swoje kwalifikacje zawodowe poprzez szkolenia na zagranicznych uczelniach lub prowadzenie zajęć dydaktycznych na zagranicznych uczelniach.

Ważnym elementem programu jest akceptacja Europejskiego Systemu Transferu Punktów (ECTS) przez wszystkie uczelnie uczestniczące w tym programie. System ten umożliwia wzajemną akceptację zaliczeń i egzaminów przez uczestniczące w programie uczelnie.

Pierwowzorem programu Erasmus+ był program Erasmus powołany do życia przez Komisję Europejską 15 czerwca 1987. Program otrzymał swoją nazwę otrzymał na cześć żyjącego na przełomie XV i XVI wieku holenderskiego filozofa i pedagoga, jednego z czołowych humanistów odrodzenia i propagatora kultury antycznej – Erazma z Rotterdamu.

Status studenta Erasmusa uzyskują ci studenci, którzy spełniają kryteria udziału w wymianie Erasmusa i zostali zakwalifikowani przez macierzystą uczelnię na wyjazd do partnerskiej uczelni w Europie w celu zrealizowania tam części studiów. Zarówno uczelnia macierzysta studenta, jak i uczelnia przyjmująca muszą posiadać Kartę Uczelni Erasmusa nadaną przez Komisję Europejską.


Ważne informacje

Erasmus ogłoszenie700

Spotkanie informacyjne online dla studentów dotyczące naboru na rok akademicki 2021/2022 odbędzie się online 28.02.2021 o godzinie 16:00. (szczegóły)

Informacje dotyczące naboru do programu można znaleźć w prezentacji (link do prezentacji z załącznika).

Termin składania dokumentów 19.02.2021.

Wydarzenia

Przydatne linki

Wydziałowy pełnomocnik programu Erasmus+
dr inż. Tomasz Dąbrowski
ul. Śniadeckich 2, pok.201-2I, 75-453 Koszalin
tel. (0-94) 34 86 712, e-mail: tomasz.dabrowski@tu.koszalin.pl