Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji
Politechniki Koszalińskiej

Logo Power


 UWAGA STUDENCI !

Rusza IV edycja programu POWR

Cel projektu:

Poprawa jakości, skuteczności i dostępności oferty edukacyjnej Politechniki Koszalińskiej oraz usprawnienie procesów w obszarze zarządzania Uczelnią

Działania dotyczące studentów:

 • Podniesienie kompetencji studentów PK przez realizację

- zajęć warsztatowych i szkoleń certyfikowanych rozwijających kompetencje zawodowe

- zadań praktycznych i wizyt studyjnych rozwijających kompetencje zawodowe

 • Nabycie przez studentów doświadczenia w zawodzie zgodnym z realizowanym kierunkiem studiów dzięki udziałowi w stażach u pracodawców

Edycje:

            I edycja – rok akademicki 2018/2019

            II edycja – rok akademicki 2019/2020

            III edycja – rok akademicki 2020/2021

            IV edycja – rok akademicki 2021/2022

Wsparciem mogą być objęci studenci 4, 5, 6 i 7 semestru studiów I stopnia oraz studenci 1, 2 i 3 semestru studiów II stopnia


Formy wsparcia:

- certyfikowane szkolenia (kierunki: Budownictwo, Inżynieria Środowiska, Geodezja i Kartografia)

- zajęcia warsztatowe (kierunki: Budownictwo, Inżynieria Środowiska)

- wizyty studyjne (kierunki: Budownictwo, Inżynieria Środowiska)

- staże (kierunki: Budownictwo, Inżynieria Środowiska)

Rekrutacja w roku akademickim 2021/2022 – wydział WILŚiG:

Rekrutacja dotyczy form wsparcia w semestrze letnim i zimowym

Termin rekrutacji: 1 – 15 października 2021 r. (Geodezja i Kartografia – koniec 10 października).Decyzje o przyjęciu można odbierać w pok. 107c.

Miejsce składania dokumentów: Budynek C, pokój 107C, (Kierownik Biura Wydziału – pani Joanna Gładziszewska)
poniedziałek  - piątek w godzinach: 8-15

 Uwaga:

Rekrutacja dotycząca płatnych staży dla studentów semestru 6. na kierunku Budownictwo i Inżynieria Środowiska będzie przeprowadzona osobno – na początku semestru letniego.

 Dokumenty rekrutacyjne i regulamin – do pobrania:

Opis szkoleń, zajęć warsztatowych i wizyt studyjnych realizowanych na  Wydziale Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji w ramach Modułu 2 Podnoszenie kompetencji studentów w roku akademickim 2021/2022

 Kierunek Budownictwo

Szkolenia, warsztaty:

 1. Szkolenie realizowane w dwóch modułach:

a) Warunki kontraktowe FIDIC w praktyce

szkolenie obejmuje poznanie i zdobycie umiejętności w zakresie wykorzystania procedur FIDIC w praktyce przygotowania, realizacji i rozliczania projektów budowlanych, oraz praktyczne wskazówki dla przyszłego : Kierownika Kontraktu, Wykonawcy, Pracowników Wykonawcy oraz Zamawiającego i Inżyniera.

Liczba godzin modułu to 16 godz. (2 dni x 8 godz.)
Realizacja – semestr letni 2022,
Miejsce szkolenia – PK
Dla studentów semestru 6. Budownictwo I stopień,  KBI i BD (14 osób)

b) Warunki kontraktowe FIDIC w procesie inwestycyjnym

szkolenie w formie praktycznych warsztatów, a dotyczące praktycznych umiejętności w zakresie zarządzania projektami inwestycyjnymi wg warunków kontraktowych FIDIC,  z praktycznym uwzględnieniem norm prawa zamówień publicznych i prawa budowlanego i prawa unijnego.

Liczba godzin modułu to 16 godz. (2 dni x 8 godz.)
Realizacja – semestr letni 2022,
|Miejsce szkolenia – PK
Dla studentów semestru 6. Budownictwo I stopień,  KBI i BD (14 osób)

Szkolenia zakończą się egzaminem i certyfikacją, a uczestnicy otrzymają Certyfikat  potwierdzający uzyskane kompetencje w zakresie warunków kontraktowych FIDIC ” wraz z programem szkolenia oraz skryptem.

 1. Szkolenie: Wykorzystanie oprogramowania BIM do opracowania projektów w branży konstrukcyjnej – Revit Structure

Celem szkolenia jest podniesienie kompetencji zawodowych i informatycznych studentów Politechniki Koszalińskiej poprzez uzyskanie wiedzy dotyczącej wykorzystania oprogramowania BIM do opracowania projektów w branży konstrukcyjnej. Szkolenie przygotuje uczestników do efektywnego wykorzystania technologii BIM w procesie przygotowania dokumentacji inwestycji budowlanych. W czasie szkolenia uczestnicy poszerzą swoją wiedzę dotyczącą opracowania przestrzennych modeli BIM oraz wykorzystania ich do tworzenia wielobranżowej dokumentacji projektowej.

Liczba godzin: 24
Realizacja – styczeń 2022,
Miejsce szkolenia – PK
Dla studentów Budownictwo,  KBI i BD (14 osób)

Planowane wizyty studyjne:

Semestr zimowy – dotyczy studentów II stopnia oraz studentów I stopnia semestru 5. oraz 7.

Wizyta studyjna WS1 (18. studentów) – Chojnice  

Wyjazd jednodniowy planowany był w roku akad. 2020/2021, ale z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne wyjazd został przełożony na semestr zimowy.

Przewidywany termin wizyty WS1 -  listopad 2021
Mostostal Chojnice Sp. z o.o

W trakcie wizyty studyjnej WS1 w Wytwórni Konstrukcji Stalowych w Chojnicach studenci zapoznają się z przebiegiem procesów cięcia i  spawania  blach i kształtowników stalowych oraz  metodami spawania. Zapoznają się również z realizacją ochrony antykorozyjnej konstrukcji stalowych w postaci odpowiednich powłok malarskich oraz z przepisami BHP obowiązującymi w wytwórniach konstrukcji stalowych. Ważnym elementem wizyty będzie również zapoznanie się z dokumentacją dotyczącą elementów wysyłkowych.

Środek transportu -  autokar

Wizyta studyjna WS2 (15. studentów) – Świdwin 

Wyjazd jednodniowy planowany był w roku akad. 2020/2021, ale z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne wyjazd został przełożony na semestr zimowy.

Przewidywany termin wizyty WS2 -  październik 2021
Świdwin – InTech Rusztowania

Firma zajmuje się projektowaniem i realizacją rusztowań fasadowych oraz przemysłowych Layer. Działalność przedsiębiorstwa wiąże się z pracą wykonywaną na wysokości. Realizowany jest montaż, demontaż rusztowań, jak i dzierżawy rusztowań na terenie kraju i zagranicą. Firma specjalizuje się w kompleksowej obsłudze projektów przemysłowych wiedzy specjalistycznej przy budowie obiektów przemysłowych. Od 2014 roku, InTech posiada certyfikat ISO 9001, OHSAS 18001, SCC Petro. Wyjazd studyjny będzie związany z warsztatami praktycznymi.

Środek transportu -  autokar

Wizyta studyjna WS3 (10. studentów) – Bydgoszcz 

Wyjazd jednodniowy  planowany był w roku akad. 2020/2021 r., ale z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne wyjazd został przełożony na semestr zimowy.
Przewidywany termin wizyty WS3 -  listopad/grudzień  2021
Metalcynk Sp. z o.o w Bydgoszczy

Firma zajmuje się obróbką metali i nakładaniem powłok na metale. Jest to jedna z największych cynkowni w kraju. Firma od niedawna posiada największą wannę w Polsce o długości 19 metrów, szerokości 1,9 metra i głębokości 3,3 metra. Hala produkcyjna Metalcynku znajduje się na terenie Bydgoskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego  (w Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej). Intensywnie współpracuje z firmą wytwórczą konstrukcji stalowych Metalbark zlokalizowaną w tej strefie.

Środek transportu -  autokar

Semestr letni – dotyczy studentów II stopnia oraz studentów I stopnia semestru 6.

Wizyta studyjna WS3 (10. studentów) – Południowa obwodnica Warszawy oraz stadion żużlowy Motoarena w Toruniu (wizyta zaległa)

Wyjazd dwudniowy – planowany był na przełomie maja i czerwca 2021 r. ale z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne wyjazd został przełożony na następny rok akad.

Przewidywany termin wizyty WS3 -  maj 2022 r.

Południowa obwodnica Warszawy oraz stadion żużlowy Motoarena
w Toruniu.
W trakcie wizyty studenci zapoznają się budową inżynierskich obiektów mostowo-drogowych południowej obwodnicy Warszawy, organizacją placu budowy, kolejnymi etapami realizowanej inwestycji oraz stalową konstrukcją stadionu żużlowego w Toruniu.

Środek transportu -  PKP II klasa, bus, miejskie środki transportu

Wizyta studyjna WS4   (10. studentów) – Pomorze Zachodnie i Środkowe. Hale i wiaty 

Wyjazd dwudniowy planowany jest w kwietniu 2022

Hale i wiaty. Wyjazd będzie związany z uzupełnieniem praktycznej wiedzy dotyczącej projektowania i realizacji konstrukcji halowych i wiat. Studenci będą mogli zapoznać się z realizacjami obiektów o stalowej różnorodnej konstrukcji nośnej i o różnym przeznaczeniu: przemysłowych, magazynów wysokiego składowania, handlowych, wystawowych, zadaszonych parkingów, wiat magazynowych.

Środek transportu -  autokar

Wizyta studyjna WS5 (10. studentów) – Pomorze Środkowe. Maszty i wieże.

Wyjazd jednodniowy.

Przewidywany termin wizyty WS5 -  marzec 2022

Wieże i maszty. Wyjazd będzie związany z uzupełnieniem praktycznej wiedzy dotyczącej projektowania i realizacji konstrukcji inżynierskich. Studenci będą mogli zapoznać się z realizacjami wież widokowych, dostrzegalni przeciwpożarowych, masztów i wiatraków.

Środek transportu -  autokar

Wizyta studyjna WS6 (15. studentów) – Budownictwo kubaturowe. Koszalin-Kołobrzeg. Wykonawcze  Firmy Budowlane.

Wyjazd jednodniowy.

Przewidywany termin wizyty WS6 -  maj 2022

Budownictwo kubaturowe. Wyjazd będzie związany z uzupełnieniem praktycznej wiedzy dotyczącej projektowania i realizacji obiektów mieszkalnych. Studenci będą mogli zapoznać się z działalnością największych budowlanych firm koszalińskich i kołobrzeskich oraz realizacjami budynków spełniających wszystkie aktualne wymogi dotyczące  m. in. termoizolacji, izolacji akustycznej, stolarki okiennej, materiałów budowlanych.

Środek transportu -  autokar

 Kierunek: Inżynieria Środowiska

 Szkolenia:

 1. Szkolenie: AutoCAD Civil 3D – Stopień I

Szkolenie umożliwiające nabycie umiejętności pracy z programem AutoCAD Civil 3D, który pozwala na opracowywanie projektów technicznych dla różnych branż z dziedziny infrastruktury – drogi, autostrady, zagospodarowanie terenu, koleje, lotniska i projekty wodne.

Przeznaczone dla studentów Inżynierii Środowiska I stopnia, studia stacjonarne, semestr 7. Zajęcia będą się odbywać w listopadzie/grudniu 2021. (7 studentów IŚ)

 1. Szkolenie: Revit MEP

Szkolenie umożliwiające nabycie umiejętności pracy z programem Revit MEP, który jest dedykowany dla inżynierów i projektantów instalacji: wod.-kan., wentylacji, elektrycznych i mechanicznych. Studenci zdobędą umiejętności projektowania parametrycznego instalacji rurowych wod.-kan., rur i kanałów wentylacyjnych, jak również wykonywania różnego rodzaju analiz (ogrzewania, klimatyzacji i oświetlenia).

Przeznaczone dla studentów Inżynierii Środowiska I stopnia, studia stacjonarne, semestr 7. Zajęcia będą się odbywać w listopadzie/grudniu 2021. (7 studentów IŚ)

 1. Szkolenie: Modelowanie hydrauliczne sieci wodociągowej

Szkolenie (zajęcia warsztatowe) umożliwiające rozszerzenie umiejętności hydraulicznego modelowanie sieci wodociągowych z wykorzystaniem oprogramowania komputerowego.
Przeznaczone dla studentów Inżynierii Środowiska II stopnia, studia stacjonarne, semestr 2. Zajęcia będą się odbywać w listopadzie/grudniu 2021. (6 studentów IŚ)

 1. Szkolenie: AutoCAD – Stopień II

Szkolenie pozwalające na uzyskanie wiedzy dotyczącej korzystania z zaawansowanych funkcji programu AutoCAD, rozszerzenie umiejętności pracy z programem AutoCAD w zakresie
projektowania. Przeznaczone dla studentów Inżynierii Środowiska I stopnia, studia stacjonarne, semestr 6. Zajęcia będą się odbywać w kwietniu/maju 2021. (3 studentów IŚ)

 Wizyty studyjne

Semestr zimowy:

Wizyta studyjna

Opcja podstawowa

Opcja alternatywna

WS7

Dla studentów IŚ, , st. stacj. I stopnia, rok 3 sem. 5 (6 osób)
Wizyta, umożliwiająca zapoznanie beneficjentów projektu z budową i eksploatacją ujęcia i stacji uzdatniania wody infiltracyjnej/ powierzchniowej.

Miejsce wizyty: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Warszawie - ZUW Praga z ujęciem wody oraz ZUW Filtry w Zakładzie Centralnym

Adresy:
ZUW Praga: ul. Brukselska 21, 03-972 Warszawa
ZUW Filtry: ul. Koszykowa 81, 02-012 Warszawa
Termin wizyty: październik/listopad 2021 r.
Godziny wizyty: 9.30-17.00 (w tym przejazdy między obiektami)
Środek lokomocji: PKP, MZK Warszawa

Miejsce wizyty: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie – Zakład Produkcji Wody Miedwie
Adres: 74-106 Żelewo
Termin wizyty: październik/listopad 2021 r.
Godziny wizyty: 10.00-13.00
Środek lokomocji: autokar/bus

 

WS8

Dla studentów IŚ, st. stacj. I stopnia, rok 4 sem. 7 (10 osób)

Wizyta umożliwiająca zapoznanie się z funkcjonowaniem Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych oraz procesami w niej stosowanymi

Miejsce wizyty: EKO Dolina Łężyce- Zakład Utylizacji i Przekształcania Odpadów
Adres: Aleja Parku Krajobrazowego 99, 84-207 Łężyce
Termin wizyty: październik/listopad 2021 r.
Godziny wizyty: 10.00-13.00
Środek lokomocji: w zależności od sytuacji epidemiologicznej autokar/bus lub PKP/komunikacja miejska

 

Miejsce wizyty: Regionalny Zakład Odzysku Odpadów w Sianowie
Adres: Łubuszan 80, 76-004 Sianów
Termin wizyty: październik/listopad 2021 r.
Godziny wizyty: 10.00-13.00
Środek lokomocji: w zależności od sytuacji epidemiologicznej autokar/bus lub PKP/komunikacja miejska

 

WS 9

Dla studentów IŚ, st. stacj. II stopnia, rok 1 sem. 2 (6 osób)

Wizyta umożliwiająca zapoznanie się z budową i eksploatacją ujęcia wody powierzchniowej (zbiornik i ujecie wieżowe w Dobczycach) oraz SUW Raba.

Miejsce wizyty: Wodociągi Krakowskie – Ujęcie, Stacja Uzdatniania Wody
Adres: Nowowiejska 19, 32-410 Dobczyce
Termin wizyty: październik/listopad 2021 r.
Godziny wizyty: 10.00-15.00
Środek lokomocji: PKP, bus

brak

 

 Semestr letni:

Wizyta

Opcja podstawowa

Opcja alternatywna

WS7

Dla studentów IŚ, st. stacj. I stopnia, rok 3 sem. 6 (6 osób)

Wizyta umożliwiająca zapoznanie z budową i eksploatacją oczyszczalni ścieków komunalnych ze stacją unieszkodliwiania osadów ściekowych.

 

Miejsce wizyty: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Warszawie - Zakład „Czajka” 

Adres: ul. Czajki 4/6, 03-054 Warszawa
Termin wizyty: kwiecień/maj 2022 r.
Godziny wizyty: 10.00-15.00
Środek lokomocji: PKP, MZK Warszawa

Miejsce wizyty: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie – Oczyszczalnia Ścieków Pomorzany
Adres: ul. Tama Pomorzańska 8, 70-030 Szczecin
Termin wizyty: kwiecień/maj 2022
Godziny wizyty: 10.00-14.00
Środek lokomocji: autokar/bus

 

WS10

Dla studentów IŚ, st. stacj. II stopnia, rok 2 sem. 3 (6 osób)

Wizyta umożliwiająca zapoznanie się z przebiegiem procesów termicznego przekształcania odpadów, wpływem termicznego przekształcania odpadów na środowisko oraz sposobami i metodami kontroli i sterowania tymi procesami.

 

Miejsce wizyty: Krakowski Holding Komunalny– Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Krakowie 

Adres: ul. Jerzego Giedroycia 23, 31-981 Kraków
Termin wizyty: kwiecień/maj 2022 r.
Godziny wizyty: 10.00-15.00
Środek lokomocji: PKP

brak

 

 Kierunek: Geodezja i Kartografia

 •  Szkolenia:

   1. Szkolenie z pilotowania drona- UAVO (MR) NSTS-06

   Celem szkolenia jest podniesienie kompetencji studentów w zakresie pilotowania dronem poza zasięgiem wzroku do 25 kg. Szkolenie podzielone jest na dwie części: teoretyczną i praktyczną. Podczas części teoretycznej Studenci zapoznają się między innymi z prawem lotniczym, meteorologią oraz zasadami pilotażu drona. W części praktycznej Studenci nauczą się pilotowania statku powietrznego. Szkolenie kończy się egzaminem państwowym.

   Liczba godzin szkolenia: 40
  Termin realizacji:
  19-21.10.2021-część  teoretyczna (zdalnie)
  8-12.11.2021 r. - część praktyczna w kontakcie bezpośrednim (trenet:student) w Koszalinie
  Grupa docelowa: studenci/tki  studiów stacjonarnych sem. 5,7 I stopnia, 1-3 II stopnia  - 10 osób

   

  2. Fotogrametryczne opracowanie danych w Pix4Dmapper

  Termin realizacji: listopad/grudzień 2021

  Grupa docelowa: studenci/tki  studiów stacjonarnych sem. 5,7 I stopnia, 1-3 II stopnia  - 10 osób