Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji
Politechniki Koszalińskiej

Dokumenty dotyczące studiów na kierunku Geodezja i Kartografia

Programy studiów

Studia I stopnia

2019-2020

Program studiów I stopnia o profilu ogólnoakademickim (dot. cyklu 2019-2020 na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, zawiera: macierze efektów kształcenia, harmonogramy studiów i karty kursów)

2020-2022 - cykle edukacyjne rozpoczynające się od 10-2020 studia I stopnia

Program studiów I stopnia o profilu ogólnoakademickim

2022-2023 - cykle edukacyjne rozpoczynające się od 10-2022 studia I stopnia

Program studiów I stopnia o profilu ogólnoakademickim

Studia II stopnia

Program studiów II stopnia o profilu ogólnoakademickim

Praktyki zawodowe studentów kierunku Geodezja i Kartografia

Sprawozdania Rady Programowej z analizy kart oceny osiągnięcia założonych efektów uczenia się

  • rok akad. 2021/2022, semestr: zimowy, letni

Pozostałe dokumenty: