Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji
Politechniki Koszalińskiej

Dokumenty dotyczące studiów na kierunku Geodezja i Kartografia

Programy studiów

2019-2020

Program studiów I stopnia o profilu ogólnoakademickim
(dot. cyklu 2019-2020 na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, zawiera: macierze efektów kształcenia, harmonogramy studiów i karty kursów)

Program studiów II stopnia o profilu ogólnoakademickim
(dot. cyklu 2019-2020 na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, zawiera: macierze efektów kształcenia, harmonogramy studiów i karty kursów)

2020-2022

Program studiów I stopnia o profilu ogólnoakademickim

Program studiów II stopnia o profilu ogólnoakademickim

2022-2023

Geodezja

Program studiów I stopnia o profilu ogólnoakademickim

Program studiów II stopnia o profilu ogólnoakademickim

Sprawozdania Rady Programowej z analizy kart oceny osiągnięcia założonych efektów uczenia się

  • rok akad. 2021/2022, semestr: zimowy, letni

Pozostałe dokumenty:

Aktualność informacji weryfikują Prodziekan ds. Kształcenia, Prodziekan ds. Studenckich