Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji
Politechniki Koszalińskiej

Dokumenty dotyczące studiów na kierunku Geodezja i Kartografia

 

Programy studiów

2019-2020

Program studiów I stopnia o profilu ogólnoakademickim

(dot. cyklu 2019-2020 na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, zawiera: macierze efektów kształcenia, harmonogramy studiów i karty kursów)

Program studiów II stopnia o profilu ogólnoakademickim

(dot. cyklu 2019-2020 na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, zawiera: macierze efektów kształcenia, harmonogramy studiów i karty kursów)

2020-2022

cykle_edukacyjne_rozpoczynające_się_od_10_ 2020_studia_I_stopnia

Program studiów I stopnia o profilu ogólnoakademickim

 

Program studiów II stopnia o profilu ogólnoakademickim

 

2022-2023

Geodezja i Geoinformatyka

cykle_edukacyjne_rozpoczynające_się_od_10_ 2022_studia_I_stopnia

Program studiów I stopnia o profilu ogólnoakademickim

 

Program studiów II stopnia o profilu ogólnoakademickim

 

 

 

Sprawozdania Rady Programowej z analizy kart oceny osiągnięcia założonych efektów uczenia się

  • rok akad. 2021/2022, semestr: zimowy, letni

 

Pozostałe dokumenty: