Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji
Politechniki Koszalińskiej

Dokumenty dotyczące studiów na kierunku Geoinformatyka

Programy studiów

Geoinformatyka

Program studiów II stopnia o profilu ogólnoakademickim

Pozostałe dokumenty:

Aktualność informacji weryfikują Prodziekan ds. Kształcenia, Prodziekan ds. Studenckich