Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji
Politechniki Koszalińskiej

Oprogramowanie i uczelniane usługi IT, dostępne dla studentów i pracowników naszego wydziału.


Programy Autodesk


Studenci Naszego Wydziału są uprawnieni do bezpłatnego korzystania z edukacyjnych wersji oprogramowania firmy Autodesk. Jest to możliwe poprzez portal społecznościowy firmy Autodesk dla studentów kierunków technicznych.

W kolejnej edycji tego programu nastąpiły zmiany - teraz licencje dla studentów są jednoroczne oraz należy potwierdzić status studenta.

Dostęp do wersji studenckich można uzyskać poprzez stronę programu.

https://www.autodesk.com/education/edu-software/overview
Student and Education Software | 1-Year License | Autodesk Education Community Unlock your creative potential with access to 3D design software from Autodesk. Software downloads are available to students, educators, educational institutions.

Należy przygotować zdjęcie legitymacji studenckiej, która jest jednym z akceptowanych dokumentów przez Autodesk w programie dla studentów.

Proszę zalogować się na w/w stronie lub zarejestrować (jeżeli Państwo nie posiadają konta) i wybrać Naszą Uczelnię, następnie należy potwierdzić status studenta przesyłać (przeciągając) wcześniej przygotowane zdjęcie legitymacji studenckiej.

Po weryfikacji przez Autodesk powinni Państwo otrzymać dostęp do w/w wersji edukacyjnych dla studentów.

Programy Dassault Systèmes


 Studenci Wydziału, w szczególności kierunku Budownictwo, mogą korzystać z udostępnionych przez Dassault Systèmes programów w wersjach studenckich zamieszczonych w społeczności firmy DS. Tą drogą można pozyskać darmową licencję studencką na oprogramowania SIMULIA ABAQUS.

- Informacje o programie SIMULIA ABAQUS (system analizy Metodą Elementów Skończonych)

www.3ds.com/products-services/simulia/overview/
www.3ds.com/products/simulia/portfolio/abaqus/overview/

- Portal społecznościowy firmy Dassault Systemes dla studentów kierunków technicznych.
Uczestnicy portalu mogą pobrać darmowe licencje programu ABAQUS Student Edition
oraz inne programy tworzone przez Dassault Systemes.

http://academy.3ds.com/
www.3ds.com/products/simulia/academics/simulia-learning-community/
https://swym.3ds.com/
https://swym.3ds.com/#mycommunities
https://swym.3ds.com/#community:73
https://swym.3ds.com/#content/post

Programy firmy Microsoft


 Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji zawarł z firmą Microsoft umowę w ramach Azure Dev Tools for Teaching (dawniej MSDN AA). Oznacza to, że nauczyciele oraz studenci Wydziału mają bezpłatny, szeroki dostęp do licencji programów Microsoft w zakresie działalności dydaktycznej (na komputerach Wydziału oraz komputerach domowych). Oferta dotyczy przede wszystkim systemów operacyjnych oraz narzędzi programistycznych.

Administratorem Programu Azure Dev Tools for Teaching na naszym Wydziale jest Pracownia Komputerowa (pokój 304C),
tel. 094-34-78-546, e-mail: Wlodzimierz.Szewel@tu.koszalin.pl

Logowanie do systemu Azure Dev Tools for Teaching

Logowanie do systemu on-line Azure