Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji
Politechniki Koszalińskiej

Rada Studentów Wydziału Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji PK

76-453 Koszalin, ul. Śniadeckich 2, pokój 422c


Informacje na temat Rady Studentów Wydziału Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji PK można znaleźć na stronie:

Rada Studentów Wydziału Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji PK