Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji
Politechniki Koszalińskiej

Opublikowano 15.05.2024 14:46
Piknik z Wydziałem Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji Politechniki Koszalińskiej   Widowiskowe przeciąganie kabla, familiada, czyli turniej wiedzy o materiałach i technikach budowla...