Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji
Politechniki KoszalińskiejCelem projektu jest poprawa jakości, skuteczności i dostępności oferty edukacyjnej Politechniki Koszalińskiej oraz usprawnienie procesów w obszarze zarządzania Uczelnią.

Okres trwania projektu: 1 września 2019 r. - 31 sierpnia 2023 r. 

Harmonogram form wsparcia 2020/2021

Regulamin Modułu Studiów Doktoranckich wraz z załącznikami