Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji
Politechniki Koszalińskiej

Uroczystość z okazji Jubileuszu 50-lecia WILŚiG

Uroczystość z okazji Jubileuszu 50-lecia Wydziału Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji - listopad 2018 roku, aula 101B Politechniki Koszalińskiej przy ul. Śniadeckich 2.

  • Przywitanie gości przez Dziekana Wydziału dr hab. inż. Wiesławę Głodkowską, prof. PK
  • Wystąpienie Prorektora ds. Nauki i Rozwoju Politechniki Koszalińskiej prof. dr. hab. inż. Witolda Gulbińskiego
  • Wystąpienie Dziekana Wydziału
  • Wręczenia stopni naukowych
  • Wystąpienia okolicznościowe zaproszonych gości
  • Wykład okolicznościowy prof. dr. hab. Pawła Łukowskiego