Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji
Politechniki Koszalińskiej

Informacje o postępowaniach


Uchwała Rady Wydziału w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora nauk inżynieryjno-technicznych dr. hab. inż. Leszkowi Kaczmarkowi


Przewody doktorskie i postępowania o nadanie stopnia doktora

 


mgr inż. Mateusz Zakrzewski

Tytuł rozprawy:  Analiza cech reologicznych kompozytów cementowych na bazie materiałów odpadowych.

Promotor: dr hab. inż. Jacek Domski, prof. PK


mgr Katarzyna Wolniewicz

Tytuł rozprawy:  Energetyczne i akustyczne uwarunkowania lokalizacji farm wiatrowych.

Promotor: dr hab. inż. Mirosław Wesołowski,  prof. PK


mgr inż. Paweł Kogut

Tytuł rozprawy: Wykorzystanie metod numerycznych do obliczania wybranych parametrów blokad kolmatacyjnych w procesie filtracji grawitacyjnej.

Promotor: dr hab. inż. Jacek Piekarski, prof. PK


mgr inż. Renata Pigoń

Tytuł rozprawy: Wybrane zagadnienia analizy masztów z uwzględnieniem sprężysto-plastycznych właściwości odciągów.

Promotor: dr hab. inż. Monika Matuszkiewicz, prof. PK


mgr inż. Aleksandra Leśniańska

Tytuł rozprawy: Transformacje związków chemicznych wybranych metali ciężkich w warunkach podwyższonej zawartości azotu w procesie kompostowania.

Promotor: dr hab. inż. Beata Janowska, prof. PK


mgr inż. Roksana Królak

Tytuł rozprawy: Wpływ dodatku modyfikatora obniżającego wartość ilorazu C/N na proces humifikacji podczas kompostowania.

Promotor: prof. dr hab. inż. Robert Sidełko


mgr inż. Maciej Kotuła

Tytuł rozprawy: Badanie zawilgocenia gazu ziemnego pod kątem sprawności i ekologiczności jego wykorzystania

Promotor: prof. dr hab. inż. Alexander Shkarovskiy


mgr inż. Łukasz Jaworski

Tytuł rozprawy: Rozwiązanie problemów hydraulicznych i termodynamicznych w kotłowniach hybrydowych przez połączenie szeregowe

Promotor: prof. dr hab. inż. Alexander Shkarovskiy


mgr inż. Lucyna Lewandowska

Tytuł rozprawy: Hybrid methods enabling elimination of organic micropollutants in water and sewage

Promotor:dr hab.  Paweł K.Zarzycki


mgr Bożena Fenert

Tytuł rozprawy: Studies of novel micromethods for determination of various micropollutants and biomarkers in selected environmental and/or technological processes related to surface water ecosystem and wastewater treatment

Promotor:dr hab.  Paweł K. Zarzycki


mgr inż. Marek Lehmann

Tytuł rozprawy:Nośność na ścinanie belek z fibrokompozytu na bazie piasków odpadowych

Promotor:dr hab. inż. Wiesława Głodkowska, prof. PK


mgr inż. Michał Piątkowski

Tytuł rozprawy: Analiza nośności dźwigarów kratowych z imperfekcjami geometrycznymi

Promotor:dr hab. inż. Joanna Jankowsk-Sandberg, prof. PK


mgr inż. Aleksandra Kaleniecka

Tytuł rozprawy: Investigation of supramolecular encapsulation as potential tool for analysis and removal of selected micropollutants from liquid phases

Promotor:dr hab. Paweł K. Zarzycki, prof. PK


mgr inż. Anna Skubała

Tytuł rozprawy:Ocena stabilności kompostu w czasie rzeczywistym

Promotor: dr hab. inż. Robert Sidełko, prof. PK


mgr inż. Marek Ziarkiewicz

Tytuł rozprawy:Doświadczalna ocena wybranych metod wymiarowania belek z fibrokompozytu drobnokruszywowego

Promotor:dr hab. inż. Wiesława Głodkowska, prof. PK


mgr inż. Maciej Król

Tytuł rozprawy:Badania właściwości betonów na bazie spoiw geopolimerowych

Promotor:dr hab. inż. Tomasz Błaszczyński, prof. PP


mgr inż. Joanna Laskowska-Bury

Tytuł rozprawy:Wybrane cechy fizyko-mechaniczne fibrokompozytu wytworzonego na bazie kruszywa odpadowego

Promotor:dr hab. inż. Wiesława Głodkowska, prof. PK


Postępowania habilitacyjne

dr inż. Waldemar Wnęk

Tytuł osiągnięcia naukowego:Wpływ techniczmych systemów zabezpieczeń przeciwpożarowych na bezpieczeństwo obiektów budowlanych.

Dokumenty:


dr inż. Elżbieta Szafranko

Tytuł osiągnięcia naukowego: Wariantowanie inwestycji budowlanych. Wielokryterialna ocena koncepcji projektowych z wykorzystaniem teorii podobieństwa

Dokumenty:


dr inż. Mirosław Wesołowski

Tytuł osiągnięcia naukowego: Bezinwazyjna identyfikacja defektów, parametrów sprężystych i tłumienia w strukturach kompozytowych

Dokumenty:


dr inż. Monika Matuszkiewicz

Tytuł osiągnięcia naukowego: Wybrane zagadnienia analizy masztów z odciągami

Dokumenty:


dr inż. Jacek Domski

Tytuł osiągnięcia naukowego:Potwierdzenie przydatności wybranych materiałów odpadowych jako składników kompozytów cementowych

Dokumenty:


dr inż. Jacek Katzer

Tytuł osiągnięcia naukowego: Kompozyty cementowe na bazie kruszyw lokalnych i odpadowych modyfikowane włóknami

Dokumenty: