Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji
Politechniki Koszalińskiej

Rada Wydziału Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji


Kadencja 2020-2024

1. prof. dr hab. inż. Robert Sidełko – Dziekan Wydziału
2. dr inż. Danuta Usidus – Prodziekan ds. Kształcenia
3. dr inż. Anna Staruch – Prodziekan ds. Studenckich
4. prof. dr hab. inż. Tomasz Heese
5. prof. dr hab. inż. Wiesława Głodkowska
6. prof. dr hab. inż. Leszek Kaczmarek
7. prof. dr hab. inż. Miłosława Rutkowska
8. prof. dr hab. inż. Alexander Shkarovskiy
9. prof. dr hab. Kazimierz Szymański
10. dr hab. inż. Jacek Domski, prof. PK
11. dr hab. inż. Joanna Jankowska-Sandberg, prof.PK
12. dr hab. inż. Beata Janowska, prof. PK
13. dr hab. inż. Monika Matuszkiewicz, prof. PK
14. dr hab. inż. Jacek Piekarski, prof. PK 
15. dr hab. Volodymir Sushch, prof.PK
16. dr hab. inż. Mirosław Wesołowski, prof. PK
17. dr hab. inż. Czesław Suchocki, prof. PK
18. dr hab. Andriy Yatsko, prof. PK
19. dr inż. Marek Nowakowski
20. dr inż. Tomasz Oberski
21. dr inż. Marcin Jagoda
22. dr Igor Kierkosz
23. mgr inż. Joanna Gładziszewska
24. mgr inż. Iwona Radosz
25. Anna Lis