Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji
Politechniki Koszalińskiej

Rada Wydziału Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji


Kadencja 2020-2024

1. prof. dr hab. inż. Robert Sidełko – Dziekan Wydziału
2. dr inż. Danuta Usidus – Prodziekan ds. Kształcenia
3. dr inż. Anna Staruch – Prodziekan ds. Studenckich
4. prof. dr hab. inż. Tomasz Heese
5. prof. dr hab. inż. Wiesława Głodkowska
6. prof. dr hab. inż. Leszek Kaczmarek
7. prof. dr hab. inż. Miłosława Rutkowska
8. prof. dr hab. inż. Alexander Shkarovskiy
9. prof. dr hab. Kazimierz Szymański
10. dr hab. inż. Jacek Domski, prof. PK
11. dr hab. inż. Beata Janowska, prof. PK
12. dr hab. inż. Monika Matuszkiewicz, prof. PK
13. dr hab. inż. Jacek Piekarski, prof. PK 
14. dr hab. Volodymir Sushch, prof.PK
15. dr hab. inż. Mirosław Wesołowski, prof. PK
16. dr hab. inż. Czesław Suchocki, prof. PK
17. dr hab. Andriy Yatsko, prof. PK
18. dr inż. Marek Nowakowski
19. dr inż. Tomasz Oberski
20. dr inż. Marcin Jagoda
21. dr Igor Kierkosz
22. mgr inż. Joanna Gładziszewska
23. mgr inż. Iwona Radosz
24. Emil Gański