Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji
Politechniki Koszalińskiej

Dokumenty dotyczące studiów na kierunku Inżynieria Środowiska

 

Programy studiów

Program studiów II stopnia o profilu ogólnoakademickim

(dot. cykli edukacyjnych startujących od roku akademickiego 2023/2024)

 

 

Program studiów II stopnia o profilu ogólnoakademickim

(dot. cykli edukacyjnych startujących od II 2023 na studiach stacjonarnych oraz od X 2022 na studiach niestacjonarnych)

Program studiów I stopnia o profilu ogólnoakademickim

(dot. cykli edukacyjnych startujących od X 2020 na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych)

Program studiów I stopnia o profilu ogólnoakademickim

(dot. cykli edukacyjnych startujących od X 2019 na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych)

Program studiów II stopnia o profilu ogólnoakademickim

(dot. cykli edukacyjnych startujących od II 2020 na studiach stacjonarnych oraz od X 2019 na studiach niestacjonarnych)

Poprzednie (wygaszane) harmonogramy studiów I stopnia

Praktyki studenckie na kierunku Inżynieria Środowiska

Wyniki ankietyzacji prowadzonej wśród studentów

Sprawozdania Rady Programowej z analizy kart oceny osiągnięcia założonych efektów uczenia się

Pozostałe dokumenty: