Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji
Politechniki Koszalińskiej

Uroczystość wręczenia nagród za najlepsze prace dyplomowe prowadzone na Naszym Wydziale - 2019r.