Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji
Politechniki Koszalińskiej

Nauczanie zdalne w okresie pandemii


Zarządzenie  Rektora Politechniki Koszalińskiej Nr 78/2020  https://www.bip.ires.pl/gfx/tu-koszalin/files/AktyPrawne-ZR/2020/zarzadzenie_78_2020.pdf

  • Zajęcia w Politechnice Koszalińskiej realizowane w formie zdalnej, odbywają się za pośrednictwem platformy MS Teams, przy wykorzystaniu, zarówno przez nauczycieli, jak i studentów, uczelnianych adresów e-mail.
  • Za prawidłowe działanie i okresową aktualizację systemu  USOS oraz MS Teams odpowiada Uczelniane Centrum Technologii Informacyjnych.

Egzamin  dyplomowy w systemie zdalnym (zgodnie z zarządzeniem Rektora nr 31/2020) organizuje Biuro Wydziału.


W dniu 15-10-2020 nastąpiło przekazanie części uprawnień, dotyczących zarządzania MS Teams, do Pracowni Komputerowej WILŚiG.

Poniżej lista działań możliwych na poziomie Pracowni Komputerowej:

  • Tworzenie kanałów w już utworzonych zespołach - do których otrzymaliśmy dostęp z UCTI
  • Dodawanie członków do zespołów (nauczyciele i uczniowie) - do których otrzymaliśmy dostęp z UCTI

Pracownicy i studenci zgłaszają w/w problemy na adres: pkwilsig@tu.koszalin.pl

Poniżej problemy z którymi należy zwracać się do UCTI:

  • Hasła i loginy do MS Teams
  • Zakładanie nowych kont  w MS Teams

Pracownicy zgłaszają w/w problemy na adres:  ms365@tu.koszalin.pl
Studenci zgłaszają w/w problemy na adres:  ms365@s.tu.koszalin.pl


Instrukcje i materiały pomocnicze do zdalnego nauczania z wykorzystania usługi G Suite - Google Classroom

Informacje podstawowe o usługach G Suite Informacje podstawowe na temat G Suite G Suite dla Szkół i Uczelni

Logowanie do systemu G Suite (zarejestrowanego przez Wydział) LOGOWANIE do systemu GOOGLE CLASSROOM (G Suite)

Materiały pomocnicze Czym jest G Suite dla Szkół i Uczelni Google Classroom - Jak tworzyć programy przygotowujące uczniów do konkretnych przedmiotów