Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji
Politechniki Koszalińskiej

Jednostki organizacyjne wydziału


Katedra Geodezji i Geoinformatyki
Kierownik: dr hab. inż. Marcin Jagoda, prof. PK

Katedra Geotechniki, Budownictwa Drogowego i Hydrotechniki
Kierownik: prof. dr hab. inż. Leszek Kaczmarek

Katedra Technologii Wody, Ścieków i Odpadów
Kierownik: prof. dr hab. Kazimierz Szymański
- Laboratorium Chromatografii, Spektralnej Absorbcji Atomowej, Mechaniki Płynów i Chemii
- Laboratorium Toksykologii i Bioanalityki

Katedra Konstrukcji Betonowych i Technologii Betonu
Kierownik: prof. dr hab. inż. Wiesława Głodkowska
- Pracownia Diagnostyki Konstrukcji i Badań Nieniszczących

Katedra Mechaniki Budowli
Kierownik: dr inż. Marek Nowakowski

Katedra Budownictwa i Materiałów Budowlanych
Kierownik: dr hab.  inż. Jacek Domski, prof. PK

Katedra Konstrukcji Metalowych
Kierownik: dr hab. inż. Monika Matuszkiewicz, prof. PK

Katedra Matematyki
Kierownik: dr Igor Kierkosz

Katedra Sieci i Instalacji Budowlanych
Kierownik: prof. dr hab. inż. Alexander Shkarovskiy
- Laboratorium Techniki Sanitarnej


Laboratoria i Pracownie WILŚiG


Laboratorium Fotogrametrii, Teledetekcji i Geoinformatyki
Kierownik: dr inż. Tomasz Oberski

Laboratorium Geodezji
Kierownik: dr inż. Krzysztof Deska

Laboratorium Materiałów i Konstrukcji Budowlanych
Kierownik: dr inż. Mateusz Zakrzewski

Laboratorium Gospodarki Wodnej
Kierownik: prof. dr hab. inż. Tomasz Heese

Pracownia Komputerowa
Kierownik: mgr inż. Włodzimierz Szewel
 

Za aktualność informacji na stronach jednostek WILŚiG odpowiadają ich kierownicy.