Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji
Politechniki Koszalińskiej

Wybrane źródła informacji dotyczących badań naukowych:


Informacje podstawowe


Projekty badawcze Politechniki Koszalińskiej finansowane z subwencji w 2022 r.

Tytuł projektu PK

Kierownik projektu

Badania skuteczności usuwania wybranych gazów w procesie adsorpcji na modyfikowanych materiałach odpadowych

prof. dr hab. inż. Robert Sidełko

Drobnokruszywowy fibrokompozyt mineralny na bazie piasków odpadowych i włókien z wieloskładnikowych stopów krzemianowych

prof. dr hab. inż. Wiesława Głodkowska

Zastosowanie naziemnego skaningu laserowego w inżynierii lądowej

dr hab. inż. Czesław Suchocki, prof. PK

Opracowanie rozwiązań praktycznych w zakresie przestawiania krajowej energetyki cieplnej i gospodarki komunalnej na paliwa gazowe w świetle dywersyfikacji bilansu paliwowego Polski z wykorzystaniem LNG (etap I – opracowanie koncepcji rozwiązań technicznych i technologicznych)

prof. dr hab. inż. Alexander Shkarovskiy

Kształtowanie systemów logistycznych i transportowych w wybranych obszarach funkcjonalnych

dr hab. inż. Norbert Chamier-Gliszczynski, prof. PK

Badania wibroakustyczne zewnętrznych ścian budynków

dr inż. Adam Zagubień

Badanie potencjału obrazów satelitarnych do opracowania map obszarów okresowo pokrytych wodą i nadmiernie uwilgotnionych

dr inż. Tomasz Oberski

System Informacji o Nauce - POL-on i systemy powiązane

Pomoc dotycząca systemu POL-on

Koordynatorzy wydziałowi:
mgr inż. Magdalena Czerwińska
e-mail: magdalena.czerwinska@tu.koszalin.pl

tel.: 94 34-78-507,  pokój 105C

inż. Czesław Hońko
Pracownia Komputerowa (pokój 304C),
e-mail: czeslaw.honko@wilsig.tu.koszalin.pl
tel.: 94 34-78-545

Koordynator Uczelniany:
mgr inż. Wojciech Sokołowski
CIWE (pokój 25-D),
e-mail: wojciech.sokolowski@tu.koszalin.pl
tel.: 94 34-86-700

W każdej jednostce wydziałowej zostali wyznaczeni dodatkowi koordynatorzy systemu.