Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji
Politechniki Koszalińskiej

Wybrane źródła informacji dotyczących badań naukowych:


Informacje podstawowe


Projekty badawcze Politechniki Koszalińskiej finansowane z subwencji w 2024 r.

 1. Dr hab. inż. Marcin Jagoda, prof. PK  „Badania nad możliwością wykorzystania precyzyjnego ręcznego skanera 3D oraz skanera niskobudżetowego w pomiarach diagnostycznych obiektów budowlanych”
   
 2. Dr hab. inż. Jacek Piekarski, prof. PK  „Badania efektywności recyklingu ścieków komunalnych w procesie filtracji grawitacyjnej w różnych warunkach rzeczywistych”
   
 3. Dr hab.  inż. Norbert  Chamier-Gliszczyński, prof. PK  „Ocena funkcjonowania systemów transportowych w aspekcie podejmowanych działań w obszarze transportu i logistyki”
   
 4. Prof. dr hab. inż. Alexander Shkarovskiy „Opracowanie i wdrożenie udoskonalonego systemu sterowania jakością spalania paliwa w kotłach ciepłowniczych”
   
 5. Dr inż. Bartosz Walendzik „Ocena wpływu ruchu turystycznego w wybranej miejscowości nadmorskiej województwa zachodniopomorskiego na intensywność emisji mikroplastiku w pyle drogowym”
   
 6. Prof. dr hab. inż. Leszek Kaczmarek „Przemieszczenia transportowanych ziaren mieszanin osadów o zróżnicowanej granulometrii nad dnem mobilnym i dnem w stanie dynamicznego upłynnienia.”
   
 7. Dr inż. Katarzyna Wolniewicz „Odbicia dźwięku od elewacji budynku”
   
 8. Dr inż. Joanna Laskowska-Bury „Wpływ wysokiej temperatury na wybrane cechy wytrzymałościowe drobnokruszywowego kompozytu z dodatkiem włókien polipropylenowych.”

 


Projekty badawcze Politechniki Koszalińskiej finansowane z subwencji w 2023 r.

Tytuł projektu PK

Kierownik projektu

Identyfikacja cząstek mikroplastiku w pyle drogowym miasta Koszalina

dr inż. Bartosz Walendzik

Hybrydowa metoda usuwania z wody i ścieków mikrozanieczyszczeń  w postaci barwników  organicznych

dr inż. Krzysztof Piaskowski

Model konstytutywny struktur kompozytowych wytwarzanych techniką przyrostową

dr hab. inż. Mirosław Wesołowski, prof. PK

Zastosowanie technologii LiDAR w inżynierii lądowej

dr hab. inż. Czesław Suchocki, prof. PK

Opracowanie nowej procedury obliczeniowej zmian     morfologicznych dna wywołanych transportem niejednorodnych osadów niespoistych i z domieszkami spoistymi

prof. dr hab. inż. Leszek Kaczmarek

Charakterystyka zanieczyszczeń  i ocena zagrożenia wynikająca ze składowania odpadów budowlanych

dr hab. inż. Beata Janowska, prof. PK

Badania doświadczalne lin stalowych obciążonych dynamicznie

dr inż. Przemysław Krystosik

 

Projekty badawcze Politechniki Koszalińskiej finansowane z subwencji w 2022 r.

Tytuł projektu PK

Kierownik projektu

Badania skuteczności usuwania wybranych gazów w procesie adsorpcji na modyfikowanych materiałach odpadowych

prof. dr hab. inż. R. Sidełko

Drobnokruszywowy fibrokompozyt mineralny na bazie piasków odpadowych i włókien z wieloskładnikowych stopów krzemianowych

prof. dr hab. inż. W. Głodkowska

Zastosowanie naziemnego skaningu laserowego w inżynierii lądowej

dr hab. inż.  Cz. Suchocki, prof. PK

Opracowanie rozwiązań praktycznych w zakresie przestawiania krajowej energetyki cieplnej i gospodarki komunalnej na paliwa gazowe w świetle dywersyfikacji bilansu paliwowego Polski z wykorzystaniem LNG (etap I – opracowanie koncepcji rozwiązań technicznych i technologicznych)

prof. dr hab. inż. A. Shkarovskiy

Kształtowanie systemów logistycznych i transportowych w wybranych obszarach funkcjonalnych

dr hab. inż. N. Chamier-Gliszczyński, prof. PK

Badania wibroakustyczne zewnętrznych ścian budynków

dr inż. A. Zagubień

Badanie potencjału obrazów satelitarnych do opracowania map obszarów okresowo pokrytych wodą i nadmiernie uwilgotnionych

dr inż. T. Oberski

System Informacji o Nauce - POL-on i systemy powiązane

Pomoc dotycząca systemu POL-on

Koordynatorzy wydziałowi:
mgr inż. Magdalena Czerwińska
e-mail:
magdalena.czerwinska@tu.koszalin.pl

tel.: 94 34-78-507,  pokój 105C

inż. Czesław Hońko
Pracownia Komputerowa (pokój 304C),
e-mail:
czeslaw.honko@tu.koszalin.pl
tel.: 94 34-78-545

Koordynator Uczelniany:
mgr inż. Wojciech Sokołowski
CIWE (pokój 25-D),
e-mail:
wojciech.sokolowski@tu.koszalin.pl
tel.: 94 34-86-700

W każdej jednostce wydziałowej zostali wyznaczeni dodatkowi koordynatorzy systemu.