Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji
Politechniki Koszalińskiej

Wybrane źródła informacji dotyczących badań naukowych:


Informacje podstawowe


Projekty badawcze Politechniki Koszalińskiej finansowane z subwencji w 2023 r.

 

Tytuł projektu PK

Kierownik projektu

Identyfikacja cząstek mikroplastiku w pyle drogowym miasta Koszalina

dr inż. Bartosz Walendzik

Hybrydowa metoda usuwania z wody i ścieków mikrozanieczyszczeń  w postaci barwników  organicznych

dr inż. Krzysztof Piaskowski

Model konstytutywny struktur kompozytowych wytwarzanych techniką przyrostową

dr hab. inż. Mirosław Wesołowski, prof. PK

Zastosowanie technologii LiDAR w inżynierii lądowej

dr hab. inż. Czesław Suchocki, prof. PK

Opracowanie nowej procedury obliczeniowej zmian     morfologicznych dna wywołanych transportem niejednorodnych osadów niespoistych i z domieszkami spoistymi

prof. dr hab. inż. Leszek Kaczmarek

Charakterystyka zanieczyszczeń  i ocena zagrożenia wynikająca ze składowania odpadów budowlanych

dr hab. inż. Beata Janowska, prof. PK

Badania doświadczalne lin stalowych obciążonych dynamicznie

dr inż. Przemysław Krystosik

System Informacji o Nauce - POL-on i systemy powiązane

Pomoc dotycząca systemu POL-on

Koordynatorzy wydziałowi:
mgr inż. Magdalena Czerwińska
e-mail: magdalena.czerwinska@tu.koszalin.pl

tel.: 94 34-78-507,  pokój 105C

inż. Czesław Hońko
Pracownia Komputerowa (pokój 304C),
e-mail: czeslaw.honko@tu.koszalin.pl
tel.: 94 34-78-545

Koordynator Uczelniany:
mgr inż. Wojciech Sokołowski
CIWE (pokój 25-D),
e-mail: wojciech.sokolowski@tu.koszalin.pl
tel.: 94 34-86-700

W każdej jednostce wydziałowej zostali wyznaczeni dodatkowi koordynatorzy systemu.