Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji
Politechniki Koszalińskiej

Biuro Wydziału

ul. Śniadeckich 2, budynek C (I piętro)
75-453 Koszalin


mgr inż. Joanna Gładziszewska – Kierownik Biura Wydziału
tel. 94 34 78 505, pokój 107c
e-mail: joanna.gladziszewska@tu.koszalin.pl

mgr Teresa Radosz  Specjalista ds. projektów, prac badawczych i studiów doktoranckich
tel. 94 34 78 509, pokój 104c
e-mail: teresa.radosz@tu.koszalin.pl

dr Renata Świderska-Dąbrowska – St. specjalista ds. dydaktyki
tel. 94 34 78 675, pokój 110c
e-mail: renata.swiderska-dabrowska@tu.koszalin.pl

mgr Anna Gursztynowicz-Zalewska – St. referent ds. obsługi badań i zadań dydaktycznych
tel. 94 34 78 502, pokój 105c
e-mail: anna.zalewska@tu.koszalin.pl

mgr inż. Magdalena Czerwińska  St. referent ds. ekonomicznych
tel. 94 34 78 507, pokój 105c
e-mail: magdalena.czerwinska@tu.koszalin.pl

Za aktualność danych na tej stronie odpowiada Kierownik  Biura Wydziału