Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji
Politechniki Koszalińskiej

Pomoc materialna dla studentów i doktorantów:


Dokumenty i regulaminy dotyczące pomocy materialnej znajdują się na głównej stronie Politechniki pod adresem:  http://tu.koszalin.pl/kat/265 lub w zakładkach (Studenci->Świadczenia dla studentów i doktorantów). Informacje Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia https://tu.koszalin.pl/kat/266

Pomoc materialna dla doktorantów

mgr Teresa Radosz – pokój 104 bud. C
telefon 94 34 78 509, e-mail: Teresa.Radosz@tu.koszalin.pl

Pomoc materialna dla studentów

Biuro Obsługi Studentów