Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji
Politechniki Koszalińskiej

Dokumenty dotyczące studiów na kierunku Sieci i Instalacje Budowlane

Programy studiów

Program studiów I stopnia o profilu ogólnoakademickim
(dot. cykli edukacyjnych startujących od X 2022 na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych)

Program studiów I stopnia o profilu ogólnoakademickim
(dot. cykli edukacyjnych startujących od X 2021 na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych)

Praktyki studenckie na kierunku Sieci i Instalacje Budowlane

Sprawozdania Rady Programowej z analizy kart oceny osiągnięcia założonych efektów uczenia się

  • rok akad. 2021/2022, semestr: zimowy, letni

Pozostałe dokumenty: