Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji
Politechniki Koszalińskiej

UWAGA !

Rusza rekrutacja na szkolenia dla nauczycieli akademickich z kierunku Geodezja i Kartografia /WILŚiG/ w roku ak. 2020/21

Dokumenty można składać w pokoju 107C do dnia 22 marca 2021 r. (godz. 12)
Wymagane dokumenty i regulamin – w załączniku

Opis szkoleń:

I. Zaawansowana analiza obrazów oraz uczenie maszynowe w środowisku MATLAB

Cel:
Celem szkolenia jest podniesienie kompetencji informatycznych kadry dydaktycznej w zakresie  analizy obrazów oraz uczenia maszynowego w środowisku MATLAB
Liczba osób: 2

Kandydaci:
- prowadzący kursy geoinformatyczne (Cyfrowe przetwarzanie obrazów, Techniki pozyskiwania danych obrazowych)
- doświadczenie w programowaniu (Matlab)

II.  Geostatystyka w R

Cel:
Celem szkolenia jest podniesienie kompetencji informatycznych kadry dydaktycznej w zakresie przetwarzania, eksploracji i wizualizacji danych nieprzestrzennych i przestrzennych oraz podstaw geostatystyki w języku R.
Liczba osób: 2

Kandydaci:
- prowadzący kursy geoinformatyczne (Fotogrametrię, SIP, GIS, Techniki pozyskiwania danych obrazowych)
- doświadczenie w programowaniu (Matlab)

III. Geobazy danych

Cel:
Celem szkolenia jest podniesienie kompetencji informatycznych kadry dydaktycznej w zakresie baz danych Postgres oraz wykonywania operacji z użyciem PostGIS.
Liczba osób: 2

Kandydaci:
- prowadzący kursy geoinformatyczne (Fotogrametrię, SIP, GIS, Techniki pozyskiwania danych obrazowych)
- doświadczenie w programowaniu (Matlab, Python)

IV. Tutoring akademicki

Cel:
Celem szkolenia jest przygotowanie zespołu tutorów do efektywnej i satysfakcjonującej pracy indywidualnej ze studentami.
Liczba osób: 3 (2 WILŚiG, 1 WM)

Kandydaci:

WILŚiG
- prowadzący kursy geoinformatyczne (Fotogrametrię, SIP, GIS, Techniki pozyskiwania danych obrazowych)
- doświadczenie w pracy indywidualnej ze studentem (prowadzenie badań itp.)

WM
- prowadzący kursy związane z technologią żywności i energetyką
- doświadczenie w pracy indywidualnej ze studentem (prowadzenie badań itp.)

Dokumenty rekrutacyjne:

  1. Regulamin modułu 6 – kadra dydaktyczna
  2. Ankieta zgłoszeniowa
  3. Formularz danych uczestnika
  4. Opinia przełożonego
  5. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych
  6. Oświadczenie o praktycznym wykorzystaniu kompetencji dydaktycznych