Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji
Politechniki Koszalińskiej

Plany zajęć na studiach niestacjonarnych - semestr letni 2021/2022


Organizacja roku akademickiego i harmonogram zjazdów studiów niestacjonarnych

Zgodnie z Zarządzeniem nr 52/2021 Rektora Politechniki Koszalińskiej w roku akademickim 2021/2022 podstawową formą prowadzenia zajęć w Politechnice Koszalińskiej  będzie forma stacjonarna.Komunikat techniczny

Problemy z dostępem do zespołów i kanałów proszę zgłaszać na adres pkwilsig@tu.koszalin.pl, jeżeli Państwo nie posiadają loginu i hasła do MS Teams proszę zgłosić to na adres:

pracownicy : ms365@tu.koszalin.pl
studenci : ms365@s.tu.koszalin.pl


Prodziekan ds. Studenckich dr inż. Anna Staruch  przyjmuje studentów w godzinach:

wtorki  10-11:30  w pok.115 C

piątki (zjazdowe) 15-16.30 (MS Teams)


Plany zajęć

 Budownictwo

I stopień

II stopień

Sieci i Instalacje Budowlane

I stopień

Inżynieria Środowiska

I stopień

II stopień

Geodezja i Kartografia

I stopień