Wydział Elektroniki i Informatyki
Politechniki Koszalińskiej

Pracownicy

Katedra Inżynierii Komputerowej

Katedra Systemów Cyfrowego Przetwarzania Sygnałów


Katedra Elektroniki


Katedra Podstaw Informatyki i Zarządzania


Katedra Systemów Multimedialnych i Sztucznej Inteligencji


Biuro dziekana


Laboratorium Informatyczne