Wydział Elektroniki i Informatyki
Politechniki Koszalińskiej

Grzegorz Bocewicz